CENU PRIMÁTORA SI PREVZALI OCENENÉ OSOBNOSTI

CENU PRIMÁTORA SI PREVZALI OCENENÉ OSOBNOSTI

CENU PRIMÁTORA SI PREVZALI OCENENÉ OSOBNOSTI Foto:Dušan Haver


V stredu popoludní 3. mája sa uskutočnila v priestoroch bývalej kaviarne v Dome kultúry Javorina slávnostná ceremónia pri príležitosti Ocenenia osobností mesta za rok 2022. Primátor mesta sa poďakoval osobnostiam, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj i povedomie mesta. Vyzdvihol ich nezanedbateľný prínos pre život v meste a osobne im zaželal v ďalších chvíľach života všetko dobré, aby aj naďalej ostali zdrojom výnimočnosti Starej Turej.

Na záver osobne dodal: 

"Je pre mňa cťou poďakovať ľuďom, ktorých nekonečné úsilie, vášeň pre vec, disciplína, odvaha, talent a um priviedli k výnimočným úspechom a rešpektu v oblastiach, kde pôsobia. Som presvedčený, že ocenenie „Osobnosti mesta“, ktoré si prevzali, budú pripomínať ich výnimočnosť. A možno aj naše prianie, aby svoju aktivitu ďalej využívali v prospech nás všetkých."

Sedem príbehov, ktoré napísal sám život, značí sedem týchto výnimočných ľudí, ktorí si z rúk primátora prevzali plaketu. 

  • Mgr. Elena Ondrášiková

Primátor mesta udelil Mgr. Elene Ondrášikovej cenu Osobnosť mesta za celoživotné zásluhy o rozvoj mesta, za dlhoročný osobný a profesionálny prístup k jeho histórii, najmä za zveľaďovanie a významný rozvoj mestského múzea.

  • Ing. Milan Duroška

Primátor mesta udelil Ing. Milanovi Duroškovi cenu Osobnosť mesta za rok 2022 za výnimočné výsledky v oblasti pedagogického vzdelávania ako aj za rozvoj i reprezentáciu školy a mesta v Slovenskej republike i v zahraničí. 

  • Ing. Ján Zeman

Primátor mesta udelil Ing. Jánovi Zemanovi cenu Osobnosť mesta za rok 2022 za vzornú reprezentáciu mesta, kopaničiarskeho kraja, ako aj za mimoriadny prínos v oblasti udržiavania ľudových remeselníckych tradícií.

  • PhDr. Věra Tepličková

Primátor mesta udelil PhDr. Věre Tepličkovej cenu Osobnosť mesta za rok 2022 za dlhoročnú aktívnu a tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mládežou, za aktívnu občiansku angažovanosť v meste.

  • Roman Dékány

Primátor mesta udelil Romanovi Dékánymu cenu Osobnosť mesta za rok 2022 za dlhoročnú aktívnu veliteľskú činnosť v dobrovoľnom hasičskom zbore mesta i zásahovej jednotke, propagáciu, výchovu a významné výsledky v oblasti mládeže pri hasičskom športe. 

  • Vladimír Krajčovic 

Primátor mesta udelil Vladimírovi Krajčovicovi cenu Osobnosť mesta za rok 2022 za dlhoročnú aktívnu a príkladnú prácu v mestskej polícii, empatický prístup a ochotu vždy pomáhať ľuďom.

  • Ľudová hudba POLUN

Primátor mesta udelil Ľudovej hudbe POLUN cenu Osobnosť mesta za rok 2022 za významnú reprezentáciu mesta, za uchovávanie kultúrnej a spoločenskej identity ako prejav lokálneho, regionálneho alebo národného dedičstva.

 

Každý jeden z ocenených je zdrojom mimoriadnej inšpirácie, životného elánu a neuveriteľnej dávky pozitívnych myšlienok a práve to je v dnešnej dobe dôležité. I preto sme radi, že sme toto popoludnie mohli stráviť v prítomnosti týchto výnimočných občanov. Slávnostný program doplnili skvelí hudobníci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy.

V závere naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na prípravách tohto podujatia, hlavne pracovníčkam Domu kultúry Javorina, pracovníkom MsÚ i MsP ako aj všetkým, ktorí si našli čas prísť medzi nás.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 5.5.2023 | Aktualizácia: 12.5.2023
Nastavenia cookies