Celoplošné testovanie na COVID-19 v STAREJ TUREJ

Mesto Stará Turá v súčasnosti vyvíja maximálne úsilie, aby plánované testovanie na COVID-19 v našom meste prebehlo pokojne, bez akýchkoľvek problémov. Preto sa veľmi zodpovedne a intenzívne venujeme technickej, personálnej a informačnej príprave testovania.
Podľa dnes zverejnených informácii, by sa testovanie malo uskutočniť v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020 od 07.00 do 12.00 hodiny a od 13.00 do 22.00 hodiny. Odberové miesto na Papradi však bude fungovať iba počas soboty!
Počas uplynulého víkendu sme spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl kontrolovali nami navrhované odberové miesta, včera zasadal krízový štáb mesta, kde sme si rozdeľovali úlohy, ktoré súvisia s pripravovaným testovaním a Regionálny úrad verejného zdravotníctva „odobril“ jednotlivé odberové miesta.
Veríme, že aj vďaka spolupráci všetkých zainteresovaných sa nám podarí do soboty všetky úlohy spojené s prípravou testovania zabezpečiť.
V Starej Turej bude testovanie prebiehať v 8 odberných miestach – z toho niektoré kopírujú volebné okrsky, no v niektorých prípadoch sme museli pristúpiť pre nevhodnosť podmienok k zmene miesta a pre zabezpečenie personálu zo všetkých zložiek aj k zníženiu miest z 10 na 8.
Testovať sa bude v sobotu a v nedeľu vždy od 07.00 do 12.00 hodiny a od 13.00 do 22.00 hodiny. samotné testovanie budú vykonávať odborní zdravotnícki pracovníci. Na odberovom mieste sa prosím riaďte pokynmi príslušníka Ozbrojených síl SR, štátnej alebo mestskej polície, prípadne označeného dobrovoľníka. Osoba, ktorá sa rozhodne dať otestovať, musí mať pri sebe občiansky preukaz, ktorý predloží administrátorovi. Po kontrole a vydaní identifikačného čísla bude nasledovať samotný odber – po jeho vykonaní bude osoba musieť čakať cca 20 minút na výsledok testu, ktorý dostane v obálke priamo na odbernom mieste. Ak bude test pozitívny, občan by mal nastúpiť do 10 dňovej karantény.
Testovania by sa mali zúčastniť občania vo veku od 10 do 65 rokov. Pre osoby nad 65 rokov, ktoré sa zdržujú v domácom prostredí a nenadväzujú sociálne kontakty, pre osoby s vážnym respiračným ochorením či onkologickým ochorením, pre imobilné osoby a autistov sa účasť na testovaní neodporúča.
Tých z Vás, ktorí sa rozhodli dať sa otestovať, prosíme, aby sa riadili pokynmi personálu odberového miesta, aby mysleli na bezpečnosť seba, ale aj bezpečnosť svojich spoluobčanov, aby boli disciplinovaní a ohľaduplní.
Držme si všetci palce, aby sme tento víkend zvládli a aby sme odchádzali z testovacích miest s negatívnym výsledkom testovania.
Test môžete absolvovať na ktoromkoľvek odberovom mieste, prioritne však prosím využite odberové miesta zriadené pre ulicu, na ktorej bývate.
Jednotlivé odberové miesta nájdete v prílohe v pdf dokumente.

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 27.10.2020 | Aktualizácia: 19.1.2021
Nastavenia cookies