Bohoslužby v znamení farára Milana Kubíka...

Bohoslužby v znamení farára Mgr. Milana Kubíka Foto:Ing. Martin Medňanský

"Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie."

V živote každého človeka sú mnohé chvíle a udalosti, ktoré sa nezmazateľne zapíšu do histórie nášho života. Takéto pekné chvíle prežívali účastníci bohoslužieb v chráme Božom, Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Starej Turej. Prišli si uctiť bývalého farára a seniora, Mgr. Milana Kubíka, ktorý sa dožil v minulých dňoch osemdesiateho výročia svojho narodenia. Do posledného miesta naplnený chrám prežil bohoslužby, na ktoré sa bude dlho spomínať...

Životné jubileá sú príležitosťou k ďakovaniu. Ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za to, že dal našej cirkvi tohto muža viery, ktorý zvestoval Božie slovo, obetavo a s láskou slúžil. Všetko čo robil, robil s veľkou pokorou a bázňou oproti Pánu Bohu.

V priebehu bohoslužieb priniesli jubilantovi ďakovné posolstvo mnohí hostia.

V prvom rade vystúpil domáci farár Mgr. Radomír Vařák, ktorý v kázni vyzdvihol vďačnosť, pekné pocity., ktoré všetci prežívame s bývalým duchovným  pastierom tohto cirkevného zboru. V 103.žalme vyjadril vďačnosť a oslavu Božích skutkov v našich životoch. Dôstojným  spôsobom poďakoval jubilantovi za roky pôsobenia v cirkevnom zbore, v ktorom prežil viac ako polovicu života...

Jubilantovi prišla poďakovať aj seniorka Považského seniorátu, farárka cirkevného zboru z Lubiny Mgr. Eva Juríková.

Pozdravila jubilanta a osobne k nemu vyznala poďakovanie aj v mene cirkevného zboru Lubina, kde siahajú jeho korene, v mene Považského seniorátu, vedenia Západného dištriktu i vedenia Generálnej cirkvi, kde všade svojím pôsobením a službou vyoral hlbokú brázdu. Dojímavé bolo aj jej osobné vyznanie: "Pre mňa osobne si a vždy si bol človek, kazateľ, senior v mnohom príkladom: v službe Bohu, cirkvi, ale predovšetkým ľuďom. Som vďačná Pánu Bohu, že mi bolo dopriate kráčať niekoľko rokov touto časnosťou pod Tvojím vedením a spolupracovať s Tebou."

Jubilanta prišla pozdraviť aj primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová, ktorá v svojom príhovore povedala: "Vaše pôsobenie v cirkevnom zbore a v Starej Turej zanechalo nezmazateľné stopy v mysliach nielen veriacich, ale aj všetkých ostatných bez rozdielu náboženského vyznania. Boli ste nositeľom útechy a nádeje, boli tým, ktorý usmerňoval a radil. Stmeľoval a ukazoval cesty k spolunažívaniu partnerov ,rodín a občanov nášho mesta. Ďakujem Vám aj za obyvateľov nášho mesta. Zostali ste navždy v našich srdciach a mysliach osobnosťou, ktorá desaťročia rozdávala lásku, múdrosť, vieru a nádej."

K prítomným sa prihovoril aj sám jubilant, Mgr. Milan Kubík, ktorého úprimné slová v nejednom oku vyvolali slzy vďačnosti...

Z jeho dojemného príhovoru bolo cítiť spolupatričnosť k cirkevnému zboru a jeho členom., Jeho prekrásne a citom naplnené slová: "Drahí bratia a drahé sestry, stojím tu na tomto posvätnom mieste, ktoré mi bolo tak drahé, aby som vyjadril vďaku všetkým, na ktorých mám veľa dôvodov do konca života vďačne a s láskou spomínať. Prežili sme spolu 47 rokov spoločného života. Prichádzam aj ja vysloviť svoje veľké ďakujem. Veľmi živo si pamätám na chvíľu, keď som po prvý raz predstúpil pred Vás, povedal som na kazateľnici svoju prvú kázeň.
Bolo to na  Smrtnú nedeľu. Za text svojej prvej kázne som si vybral Evanjelium piatej Nedele pôstnej.V znamení lásky som sa snažil medzi Vami pôsobiť. Ďakovať môžem Pánu Bohu, že som našiel v tomto zbore cítiace srdcia ,ktoré vedeli túto lásku prijať. Prichodí mi ďakovať všetkým tým, čo boli ako piliere, na ktorých spočívala ťarcha cirkevného zboru. Nemôžem nespomenúť svojich najbližších spolupracovníkov, predovšetkým dozorcov tohto zboru, bratov Dušana Úradníčka, Jána Durca, Michala Koštiala, Fedora Novomestského. Popri týchto tu boli kurátori, ktorí mali jedinečný záujem na napredovaní cirkevného zboru. Boli to osobnosti, na ktoré sa nedá zabudnúť, či nespomenúť. Bratia, bývalý starosta Martin Buno, Ján Urbančík, Emil Nemec, Emil Molec. Bol tu zbor prezbyterov, v ktorom vládla nádherná jednota. Vedeli sme sa zapáliť a uskutočňovať programy duchovného a hmotného napredovania. Boli ste tu Vy, stovky cirkevníkov, stovky verných, ktorí v čase i nečase ,v mrazoch i páľavách prichádzali do tohto chrámu, aby sme spoločne vzdávali česť Pánu Bohu ,ďakovali mu za jeho požehnanie, prosili o jeho ďalšiu milosť. Boli tu ľudia, na ktorých budem vďačne spomínať...Srdcovou záležitosťou pre mňa bol spevokol, v ktorom sme vytvorili krásne spoločenstvo, vzájomnej lásky, dôvery. Prichodí mi poďakovať, že za tých 20 rokov  sme sa stretávali na spoločných skúškach, svojím spevom sa dotýkali ľudských sŕdc. Ďakujem spevokolu ,že si vybral pre mňa, môjmu srdcu najmilšie piesne.
Prichádza chvíľka, keď Vám chcem povedať moje veľké ďakujem aj za moju rodinu.
Je prirodzené, že pracovníci zboru sa menia, po jedných prichádzajú druhí. Zbor zostáva. Prajem všetkým tým, čo budú pracovať v tomto zbore, aby cítili vzájomnú lásku, aby časy, ktoré sú pred nami, aby boli časy vzájomnej úcty, vzájomnej dôvery.
Ďakujem Vám všetkým a prosím, aby Božie požehnanie Vás sprevádzalo na všetkých cestách Vášho života."

Prežili sme všetci krásne chvíle, na ktoré sa nedá zabudnúť. Pán farár Milan Kubík, ďakujeme Vám za 47 rokov Vašej práce, pekného poslania na tejto zemi. Budeme na Vás spomínať s láskou a úctou, ako na výnimočného človeka, ktorý si môže povedať so  slovami spisovateľa Martina Rázusa:" Pekne žiť, znamená žiť pre iných."

Prajeme Vám v budúcom období Vášho života požehnané kroky Vášho života, naplnené dobrým zdravím.

 


Foto: Vladimír Brezinský, Ing. Martin Medňanský

 

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Vladimír Brezinský, Publikované: 17.2.2010
Nastavenia cookies