Benefičný koncert Dúha v srdci priniesol kus radosti...

Benefičný koncert Dúha v srdci v nedeľu 25. septembra 2022

V nedeľu 25. septembra sa Športová hala v Novom Meste nad Váhom premenila na koncertnú sieň. Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom, Mesto Nové Mesto nad Váhom, Občianske združenie Život s dúhou v srdci a Občianske združenie Milan Štefánik spoločnými silami vytvorili podmienky na zorganizovanie Benefičného koncertu Dúha v srdci pre mentálne a zdravotne znevýhodnené deti a mládež z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jedenásty ročník bol plný očakávania. Väčšina pozvaných účastníkov koncertu zažila z dôvodu pandémie dlhú pauzu bez koncertov a kultúrnych podujatí. O to väčšia bola ich radosť a uvoľnenosť počas podujatia, tá sa preniesla aj na účinkujúcich, ktorí si skvelú atmosféru v hale naplno užívali.

Začiatok koncertu už tradične patrí Zumbe s Denisou. Temperament a krokové variácie dievčat na pódiu rozhýbali publikum a celou sálou sa niesli dynamické rytmy. Po riadnej tanečnej dávke sú diváci správne naladení a koncert sa môže rozbehnúť. Katka Brychtová, moderátorka podujatia vnesie svojim hlasom utíšenie a oficiálne privítanie všetkých účastníkov. Katka nie je nováčikom na týchto podujatiach. „Tu mi ľudia ďakujú. Ale ja ďakujem im, že môžem byť súčasťou takéhoto podujatia. Preto že je tu veľa lásky, je tu veľa spolupatričnosti. Títo ľudia, tieto deti, sú inak obdarení a ja som tu rada a naozaj vždy keď ma pozvú a budem môcť, vždy prídem.“  Týmito slovami vyjadrila svoje pocity a zároveň dôvod svojej účasti na podujatí. Následne pozve na pódium primátora mesta Nové Mesto nad Váhom a podpredsedu TSK Jozefa Trstenského, vedúcu  oddelenia sociálnej pomoci TSK Elenu Nekorancovú, poslankyňu TSK Annu  Halinárovú,  poslankyňu mesta Nové Mesto nad Váhom Kvetoslavu Hejbalovú, predsedníčku Občianskeho združenia Život s dúhou v srdci Danielu Sekerovú, riaditeľku Centra sociálnych služieb pani Miriam Mrázovú a predsedu Občianskeho združenia Milan Štefánik, pána Milana Štefánika. Všetci zaželajú krásny koncert plný radosti a tanca.

Teraz už dostáva priestor Jurko Kohútik, ktorý s humorom jemu vlastným prečíta báseň, zloženú ku koncertu. A následne sa už hala rozozvučí hudbou. Pop-rocková kapela HEX so svojimi hitmi chytila za srdce všetkých zúčastnených. „Toto je jedno z najmilších publík, ktoré my zažívame počas celého roka. A ako sa hovorí, že my sme dostali do daru akoby tú výbavu nejakého toho umenia a tak ďalej, a ono treba občas niečo aj odovzdať naspäť ľuďom, ktorí nemali toľko šťastia.“ Publikum tancuje, spieva, máva svojimi mávatkami, pripravenými pre každého účinkujúceho. Na záver veľký potlesk a darčeky. Za pocity členov skupiny hovorí komentár na ich oficiálnej FB stránke: „Dnešný benefičný koncert “Dúha v srdci” bol nádherný. Ďakujeme za pozvanie, ďakujeme za vašu energiu a ďakujeme aj za nádherné darčeky. Bolo nám s vami super.“  

Na pódium bola Katkou Brychotvou a pánom Štefánikom pozvaná Andrejka Šimončičová, autorka námetu na tohtoročný plagát. Je to talentovaná žiačka ZUŠ v Starej Turej. Jej návrh sa vo forme obrazu umiestni medzi ostatné návrhy z predchádzajúcich ročníkov v CSS Nové Mesto nad Váhom.

Koncert pokračuje. Mladá pop-rocková kapela z Michaloviec Iconito, ktorá vnáša do pop-rocku prvky folklóru. Sú to stále aktívni folkloristi a ich láska k nemu sa odrážala aj na ich oblečení. „Veríme, že tí ľudia si to vedia naozaj užiť. Že hudbu chápu možno iným spôsobom ako ostatní, ale chápu ju a prežívajú a to je na tom to pekné a zvlášť, keď stojíme na pódiu a vidíme tých ľudí ako sa bavia, ako si to užívajú, tak je to pre nás dôkaz že áno, oplatí sa prísť.“ zhodnotil svoje pocity Martin Rusnák, člen skupiny.

Blíži sa záver koncertu a na pódium vstupuje Peter Cmorík so svojou skupinou. Slovenský spevák, hudobník. Naša Superstar, Zlatý slávik a majiteľ množstva hudobných ocenení. Kapela spustila svoje hity a v rockovom duchu sa vlní celé publikum. „Máme z toho radosť, lebo stretáme ľudí, ktorí to nemajú v živote ľahké. Ale vedia sa baviť a vždy je taká dobrá energia, atmosféra na týchto koncertoch.“ To je len krátke ale výstižné konštatovanie Petra Cmoríka. A na záver dodáva „Teraz to bola veľká energia. Tlieskali, spievali, tancovali, skákali. Takže, ja si myslím, že sme sa veľmi dobre bavili všetci.“ S týmto hodnotením určite súhlasili všetci zúčastnení. Nielen hudobníci, ale aj množstvo nadšených ľudí, ktorí pripravili pre deti tvorivé dielničky. Krásne výtvory pomocou horúcej žehličky, obrázky ktoré vznikli tupovaním, frotážovaním. Deti sa potešili aj vlastnoručne maľovaným tričkom, zdobenou šiltovkou. Utkali si obrúsky a všetky výtvory si vzali do maľovanej tašky, ktorá bola tiež ich výrobkom. Z koncertu si odnášali nielen krásny hudobný zážitok ale aj veľa vlastnoručne vyrobených premetov, ktoré ich budú dlho tešiť.

Poďakovanie za tvorivé činnosti patrí Mirke Lacovej, Lucke Los, Soňke  Kotrasovej, Ivetke Ištoňovej, Margarétke Beľanovej, Karolínke Benjanovej, Kristínke Tužinskej a Jankovi Martákovi A za to, že deti mali z čoho tvoriť, patrí vďaka Nadácii ŽIVOT, ktorá finančne podporila workshopy počas podujatia.


Autori fotografií: Marek Vacek a Igor Frimmel

Júlia Bublavá, Publikované: 6.10.2022 | Aktualizácia: 10.10.2022
Nastavenia cookies