37.ročník diaľkového pochodu "Podjavorinská päťdesiatka"

podjavorinská 50

podjavorinská 50 Foto:KST ST

Klub slovenských turistov v spolupráci s mestom Stará Turá a sponzormi PREMARES plus, s. r. o., Molitex, Krajné, vináreň Gažovič, Penzión Šport, usporiadal dňa 12.5.2012 - 37.ročník diaľkového pochodu "Podjavorinská päťdesiatka", ktorý je zaradený v medzinárodnom kalendári "Internationaler Volkssportverband" (IVV).

Predpoveď počasia na sobotu nebola priaznivá, preto usporiadatelia pochodu s obavou očakávali  prvých turistov na prezentácii pred mestským úradom. Organizátori v 37. ročníku pripravili trasy s výstupom na Veľkú Javorinu zo Starej Turej cez Miškech salaš. Na Javorine sa preháňali mraky, ale predpoveď so silným dažďom našťastie nevyšla.  Po prezentácii na kontrole pri lyžiarskej chate na Veľkej Javorine si účastníci pochodu mohli trochu oddýchnuť, nabrať sily na ďalšie kilometre. Zostupová trasa 20 km trasy viedla lyžiarskou značkou cez lazy do cieľa na štadión  v Starej Turej. Trasy na 30 a 50 km mali trasu predĺženú pochodom okolo Dibrovovho pamätníku cez Nárcie do cieľa na štadión  v Starej Turej. V penzióne Šport, kde bol cieľ akcie, účastníci za absolvovanie trasy dostali pamätný list a malé občerstvenie.

Potešiteľné je, že naše trasy  zvládli turisti v širokom vekovom rozpätí. Obdiv zasluhuje nestor turistiky Starej Turej Ing. Dušan Hrnčířik,  ktorý sa pravidelne tohto podujatia zúčastňuje. Ako organizátorov pochodu nás to veľmi potešilo a povzbudilo do ďalšej práce aktívne zapojiť širokú verejnosť, hlavne ľudí z najbližšieho okolia, do aktívneho pohybu v prírode a ukázať im prostredníctvom pripravených turistických trás krásu nášho podjavorinského kraja.

 Účasť na jednotlivých trasách bola nasledovná:

50km trasa -14 účastníkov
20km trasa - 60 účastníkov
30km trasa - 49 účastníkov
10km trasa – 13 účastníci
67km cyklotrasa - 19 účastníkov

 

Celkove sa  pochodu zúčastnilo 155 turistov. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave jednotlivých trás a pomohli zorganizovať pochod "Podjavorinská päťdesiatka". Zvlášť chcem poďakovať sponzorom nášho  podujatia: Mestu Stará Turá, PREMARES plus, s. r. o., Šport -Penzión,  Molitex - Krajné, vináreň Gažovič a autopotreby TRIO Jakubec, ktorí podporili túto akciu a pričinili sa o udržanie tradície podjavorinského diaľkového pochodu.

 

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Ing.Vlastimír Čepela, Publikované: 6.6.2012