ZÁVEREČNÝ ÚČET, VÝROČNÁ SPRÁVAZÁVEREČNÝ ÚČET, VÝROČNÁ SPRÁVA
Názov Dátum
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022 19.09.2023
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2022 02.05.2023
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 25.10.2022
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2021 03.05.2022
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 10.11.2021
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2020 30.04.2021
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 29.10.2020
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2019 30.04.2020
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 08.11.2019
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2018 07.05.2019
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 13.11.2018
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2017 23.04.2018
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 08.12.2017
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2016 11.05.2017
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2015 03.05.2016
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2014 29.04.2015
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2013 12.08.2014
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2012 02.04.2013
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2010 29.03.2011
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2009 25.03.2010
Nastavenia cookies