ZÁVEREČNÝ ÚČET, VÝROČNÁ SPRÁVAZÁVEREČNÝ ÚČET, VÝROČNÁ SPRÁVA
Názov Dátum Príloha
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.202313.5.2024
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 202219.9.2023
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.20222.5.2023
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 202125.10.2022
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.20213.5.2022
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 202010.11.2021
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.202030.4.2021
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 201929.10.2020
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.201930.4.2020
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 20188.11.2019
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.20187.5.2019
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 201713.11.2018
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.201723.4.2018
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 20168.12.2017
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.201611.5.2017
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.20153.5.2016
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.201429.4.2015
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.201312.8.2014
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.20122.4.2013
Plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.201029.3.2011
Nastavenia cookies