Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.11.2022 | Aktualizácia: 13.12.2022
Nastavenia cookies