Samospráva

VZN č. 3/2022 - Nar. o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 – Nar. zo dňa 4. 10. 2019, ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.5.2022 | Aktualizácia: 17.5.2022
Nastavenia cookies