Tóth Viliam Paulíny

Viliam Paulíny Tóth (3.6.1826 Senica - 6.5.1877 Martin), spisovateľ, novinár, redaktor, politický a kultúrno - osvetový činiteľ, podpredseda Matice slovenskej, od r. 1869 čestný občan Starej Turej.

Po otcovej smrti žil s matkou u príbuzných v Zemianskom Podhradí, v Novom Meste n. Váhom a Modre. Školy navštevoval v Novom Meste n. Váhom, Senici a v Komárne. Študoval na Evanjelickom gymnáziu v Modre u prof. Karola Štúra, v štúdiách pokračoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave (1843 - 46) a bol poslucháčom aj Ľ. Štúra.

Po ukončení štúdia bol vychovávateľom v šľachtických rodinách a bol pedagógom na lýceu v Kremnici. V slovenskom dobrovoľníckom zbore r. 1849 zastával hodnosť kapitána. Potom bol štátnym úradníkom v Trenčíne, podslúžnym v osliansko-rudnianskom okrese, slúžnym v Bytči a stoličným komisárom v Kecskeméte. Po r. 1860 venoval sa národnej práci. Redigoval časopisy a literárne tvoril. Bol významný predstaviteľ memorandistov (Memorandum bol programový dokument slov. štátoprávnych  politických a kultúrnych požiadaviek zo 6. a 7.6.1861). Písal poéziu, prózu, dramatickú literatúru, prekladal a venoval sa žurnalistike. Má záslužný a významný podiel na založení a rozvoji Matice slovenskej. Patril medzi najplodnejších novinárov 19.storočia.

Je pochovaný v Martine.

                                                                                     

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012
Nastavenia cookies