Bibza Miloslav Andrej

Miloslav Andrej Bibza (26.9.1891 Mošovce - 17.3.1957 Stará Turá), staroturiansky evanjelický farár, vlastenec, otec Ján Bibza, obuvník a roľník, matka Mária, rod. Somorová, manželka Mária, rod. Hlavňová, mala zemiansky pôvod. Bol tretím z piatich súrodencov, mal dvoch bratov a dve sestry.

Navštevoval nižšie gymnázium v Banskej Bystrici a  vyššie gymnázium v Šoproni, kde v roku 1911 maturoval. Túžil byť kňazom. Na štúdiá si zarábal doučovaním. Študoval tri semestre v Šoproni, ako pansláv mal problémy, podobne ako i jeho brat Matej. Pokračoval však vo Viedni a po úprave politických pomerov dokončil štúdiá v Prešove.

Dňa 5.2.1916 bol ordinovaný biskupom Šolcom,  rok bol kaplánom v Sučanoch a v r. 1917 - 1926 pôsobil ako kňaz v Ivančinnej. Tam sa im r.1 919 narodila dcéra Melánia (zomrela osemmesačná) a synovia Branislav Miloslav (1922, inžinier strojár – ekonóm) a Bohuslav Daniel 1923, (pôv. povolaním notár).

Po odchode kňaza Jána Pavla Drobného do Bratislavy si Staroturania zvolili za kňaza Miloslava Bibzu. Nastúpil 22.6.1926. Jeho slovenčina bola írečitá, krásne spieval, vravel, že spev je dvojnásobná modlitba k Bohu (text piesne i melódia). Ovládal takmer šesť jazykov. Počas jeho pôsobnosti bol cirkevný archív vedený s mimoriadnou starostlivosťou a odbornosťou. Tu sa im narodili ešte dvaja synovia: Ivan Boris (do roka zomrel) a Vladimír Pavel (inžinier geodet, o. i. vytyčoval trasu vodovodu z Javoriny do Starej Turej).

Bol skromný a pracovitý. Cirkevné povinnosti si plnil vzorne. Založil spolok Evanjelická jednota a Spolok evanjelickej mládeže. Bol organizátorom osláv M. R. Štefánika, Ľ. Štúra, M. Rázusa a M. Luthera. Bol všestranne činný, mal vzťah k telovýchove. Mal podiel na oprave staroturianskych evanjelických cirkevných stavieb.

V dobe Slovenského štátu neodmietal krstiť občanov židovského pôvodu, v priebehu SNP bol ako rukojemník  väznený.

Od študentských rokov v dôsledku nedostatočného stravovania mal celoživotné žalúdočné problémy, čo napokon vo vyššom veku vystupňovalo jeho obtiaže.

Miloslav Andrej Bibza je pochovaný v rodinnej hrobke v Mošovciach.

 

Ing. Gustáv Rumánek , Publikované: 22.12.2011
Nastavenia cookies