Klimáček Michal

Michal Klimáček (2.11.1819 Stará Turá, U Klimáčkov – 3.2.1873 Štubnianske, dnešné Turčianske Teplice, pochovaný v Mošovciach), bryndziar, obchodník s bryndzou, vlastenec. Otec Martin, matka Anna, rod. Michalcová, súrodenci Ján, Anna, Martin a Štefan. Otec Marie Riznerovej, matky Ľudmily Podjavorinskej. Manželka Katarína (1.11.1821 – 29.11.1891), rod. Košťálová, sobáš 4.11.1839, mali šesť dcér a syna.

Narodil sa a pôsobil na kopanici U Klimáčkov. Bol dedom Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej a bryndziarom v Mošovciach. Predpokladáme, že túto bryndziareň i zakladal. Neskôr tu zamestnal svojho syna Michala Klimáčka ml. Táto ich práca mala však sezónny charakter, gazdovanie v rodisku neprerušil. Jeho neprítomnosť nahradzovala manželka. Bol majiteľom pálenice poblíž svojho bydliska.

Rodinné kontakty s Mošovcami iste ovplyvnili i jeho brata Štefana, že sa tu nakoniec rozhodol usadiť. Michal Klimáček sa osobne zúčastnil slávnosti zakladania Matice slovenskej v Martine r. 1863 a prispel na jej zbierku značnou finančnou čiastkou. Bol aktívny i vo svojom rodisku. V r. 1866 neúspešne kandidoval na funkciu richtára. Dňa 5.3.1871 schádza sa ustanovujúce valné zhromaždenie pod predsedníctvom ev. farára Augusta Roy a prijíma stanovy Pomocnej pokladnice v Starej Turej. Michal Klimáček patril medzi jej zakladajúcich členov.

Jeho dcéry si vybrali zaujímavých partnerov. Popri Márii, vyd. Riznerovej, napríklad dcéra Emília sa vydala za známeho brezovského organára Jána Šašku. Zrejme sa s ním zoznámila po r. 1871, keď majstri organári montovali nový organ do staroturianskeho ev. kostola.

Michal Klimáček zomrel na mozgovú príhodu, po krátkodobom hospitalizovaní v Štubnianských Tepliciach. Pochovaný je v Mošovciach. Pomník sa po rekonštrukcii cintorína nezachoval, podobne ako jeho podobizeň.

 

Ing. Gustáv Rumánek , Publikované: 22.12.2011
Nastavenia cookies