Menu

Vladislav Jan

Jan Vladislav, vl. menom Ladislav Bambásek (15.1.1923 Hlohovec – 3.3.2009 Praha), český básnik, esejista, prekladateľ. Narodil sa v rodine českého poštového úradníka Petra Bambáska, bývalého legionára, sestra Květa.

V r. 1933 – 1939 žil na Starej Turej, kde bol jeho otec vedúci Poštového úradu. Navštevoval Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste n. Váhom. Po r. 1939 odišiel s rodinou do Čiech, kde o tri roky maturoval na gymnáziu v Poličke. Po vojne študoval na Karlovej univerzite v Prahe a dve semestre tiež v Grenobli zrovnávacie dejiny literatúry.

Vydal dve knihy vlasnej poézie a prvý výber zo Shakespearových sonetov. Po februári 1948 bol z politických dôvodov z univerzity vylúčený. Potom mohol v literatúre pôsobiť iba ako prekladateľ, či autor kníh pre mládež. Prekladal zo siedmich jazykov, pomocou odborníkov tiež z čínštiny a japončiny. Jeho pôvodná poézia zostávala v rukopisoch. V r. 1968 si konečne mohol dokončiť štúdiá  na FF UK v Prahe doktorátom z filozofie.

Za normalizácie bol znova pozbavený možnosti publikovať. R. 1976 medzi prvými podpísal Chartu ́77. Musel opustiť republiku, žil od r. 1981 vo Francúzsku, kde o. i. viedol seminár na Vysokej škole sociálnych vied. Od r. 2003 žil v Prahe, publikoval, prekladal.

Je nositeľom Radu T. G. Masaryka (1991), francúzskeho Radu umenia a literatúry (1993), Ceny P.E.N. Clubu za celoživotné dielo (1998) a Štátnej ceny za prekladateľské dielo (2001).

Pochovaný je v Prahe.

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012