Informácia o začatom správnom konaní - výrub drevín č.j. 2893/2019

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 31.10.2019