Samospráva

Informácia o začatom správnom konaní - výrub drevín č.j. 15734/MSUST/VYST/3556/2021

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.10.2021