Samospráva

Informácia o začatom správnom konaní - výrub drevín č.j. 15673/MSUST/VYST/3537/2021

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.10.2021