Samospráva

Informácia o začatom správnom konaní - výrub drevín č.j. 15520/MSUST/VYST/3496/2021

Mesto Stará Turá, Publikované: 6.10.2021