Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2012021 15.2.2012 Občerstvenie pre dôchodcov Stará Turá - Kunovice Stredná odborná škola 893188   
Detail Objednávka vyšlá 2012022 16.2.2012 Zhotovenie pečiatok T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  25,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012023 16.2.2012 Vypracovanie architektonickej objemovej a zastavovacej štúdie na bytové domy na Hlubockého... Stavikon Piešťany - Ing. Konečný Jaroslav, aut. arch.   456,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012024 20.2.2012 Objednávka tepla na rok 2012 do Klubu dôchodcov St.Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Objednávka vyšlá 2012025 21.2.2012 Dotlač knihy Staroturianske mlyny a mlynári T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  69,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012026 23.2.2012 publikácia Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  12,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012027 23.2.2012 Objednávka stravných kupónov na mesiac marec 2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 920,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012028 28.2.2012 Spracovanie a tlač skladaných máp mesta Stará Turá MAPA Slovakia Editor 46201661  1 262,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012029 28.2.2012 Vykonanie revízií elektrických spotrebičov v budove MsÚ Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  76,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012030 2.3.2012 vykurovanie PZ Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012031 2.3.2012 Tonery a náplne do tlačiarní a kopírok TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  480,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012033 5.3.2012 Preprávky Myjavská obchodná agentúra 36312479  28,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012034 6.3.2012 preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR Lesotur s.r.o. 36715191  110,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012035 6.3.2012 preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR Technické služby m.p.o. 35602210  110,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012036 6.3.2012 Objednávame si u vás revíziu odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení Jozef Koiš 30351448  370,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012037 22.3.2012 Výroba pamätnej plakety Vladimír Kulík - F4F 37474952  17,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012038 9.3.2012 Oprava stoličiek vo volebných miestnostiach ( Topolecká. Drg.Dolina , Papraď Miroslav Gavač 41379535  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012032 14.3.2012 Zapracovanie aktualizácie registratúrného plánu MsÚ Stará Turá A.V.I.S. s.r.o. 31359159  179,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012039 15.3.2012 Oprava WC , požiarná zbrojnica Súš Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  202,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012040 20.3.2012 prenájom priestorov Dom kultúry Javorina 36130125  100,00 EUR 
Nastavenia cookies