Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2013184 3.12.2013 Vypracovanie PD Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   2 520,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013185 3.12.2013 dovoz a montáž skríň - ZOS TILIA v.o.s 34115668  426,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013186 3.12.2013 oprava skríň - ZOS TILIA v.o.s 34115668  242,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013187 3.12.2013 Tlačiarne Brother, náplne do tlačiarní, USB káble TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  404,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013188 4.12.2013 Oprava vozidla Octavia NM 107BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  242,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013189 4.12.2013 Oprava odtokových rín na budove mestského úradu Vladimír Černák - VEA 34548971  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013190 4.12.2013 Hliníkové vchodové dvere s montážou STAVFIN a.s. 36305979  2 433,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013191 13.12.2013 Rozšírenie ekonomického systému MIS-EIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  1 512,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013192 5.12.2013 Pracovná rovnošata PS II FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  174,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013193 5.12.2013 Prúdnica ,sací koš šrobenie FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  287,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013194 5.12.2013 Úpravu v systéme Tangram pre www.staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  170,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013195 5.12.2013 Výp. technika pre zabezpečenie úloh CO TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  254,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013196 6.12.2013 Výmena okenných výplní v separačnom stredisku - Zberný dvor, Stará Turá Milan Holič 44 763 093  3 890,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013197 6.12.2013 Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra JK BUS s. r. o. 46423397  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013198 9.12.2013 Geometrický plán Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013199 10.12.2013 Silvestrovský ohňostroj PyroPlus   500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013200 11.12.2013 Páska VP PES EKOBAL, s.r.o. 36015776  881,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013201 11.12.2013 Kultúrne podujatie Čaro Vianoc pre Kluby dôchodcov Dom kultúry Javorina 36130125  434,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013202 11.12.2013 Kalendáre na separovaný zber TKO Branislav Moňok 41 038 321  184,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013203 11.12.2013 PE vrecia MAT - obaly s.r.o. 36315303  756,48 EUR 
Nastavenia cookies