Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2011-01-81/PD 7.2.2011 Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-STUDIO281c s príslušenstvom TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Zmluva Odberateľská 1/maj/2011 11.1.2011 Predaj nehnuteľnosti: pozemok parc. č. 583 – zastavané plochy o výmere 123 m2 HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. 44 195 044   6 150,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 4/maj/2011 21.2.2011 Predaj nehnuteľností: pozemok parc. č. 8775/5 – zast. plocha o výmere 34 m2, pozemok parc.... Miloš Pelikán   160,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/maj/2011 23.2.2011 Zriadenie vecného bremena (Zdenka Bielčiková) Zdenka Bielčiková    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 22.2.2011 Zmena sadzby DPH z pôvodných 19 % na 20 % (Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul.... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  324 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/maj/2011 23.2.2011 Zriadenie vecného bremena (Marián Vráblik a manž.) Marián Vráblik a manž.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 16.3.2011 Poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby podľa tejto zmluvy za osobitnú... GTS Slovakia, a.s. 35795662   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2011 21.3.2011 Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá - dodávka a... EMOP - Vladimír Juriga 335 229 61  18 345,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k MZ č.6/2010 3.2.2011 20% DPH na základe zákona č.490/2010 Z.Z. EUROPROJECT & TENDER s.r.o. 43941907  24 660,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.3 k ZoD č. 22042010 25.2.2011 Zmena časti prílohy č.1 zmluvy o dielo č. 22042010 EURO-BUILDING, a.s. 35683066   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.4 k ZoD č. 22042010 23.3.2011 Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá EURO-BUILDING, a.s. 35683066  26 903,28 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 15/maj/2011 25.3.2011 Predaj nehnuteľnosti: spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 1580 - zast. plocha Monika Kadlecová a Jozef Hankócy   1,46 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 20/ext/2011 29.3.2011 Výpožička pozemku parc. č. 45/57 - zast. plocha o výmere 481 m2 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá 34012389   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/ext/2011 30.3.2011 Audit účtovnej závierky za rok 2010 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/001 30.3.2011 Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  1 032,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 08.04.2011 11.4.2011 Odborný posudok strategického dokumentu ÚPN Mesta Stará Turá podľa §13 zákona č.24/2006 Z.... Ing. Oľga Szabóová -ARTPLAN spol.s r.o. 35830395  2 160,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 23/maj/2011 13.4.2011 Nájom pozemku parc. č. 5/5 Jarmila Petrovičová 14129329  159,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. DZ221401201950101 14.4.2011 zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít projektu, termínu ukončenia... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  743 648,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 01/11 14.4.2011 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ÚR a pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:... Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS 36127094  2 389,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 14.4.2011 19.4.2011 Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Obec Poriadie 00309842   
Nastavenia cookies