Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011010 27.1.2011 Kopírovacie multifunkčné zariadenie formátu A3 Toshiba e-STUDIO281c spolu s príslušenstvom... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011-01-81/PD 7.2.2011 Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-STUDIO281c s príslušenstvom TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Objednávka vyšlá 2011021 15.2.2011 Pagáčiky na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá (24. februára 2011) Gažovič Peter 33442151   
Detail Zmluva Odberateľská 2/maj/2011 23.2.2011 Zriadenie vecného bremena (Zdenka Bielčiková) Zdenka Bielčiková    
Detail Zmluva Odberateľská 5/maj/2011 23.2.2011 Zriadenie vecného bremena (Marián Vráblik a manž.) Marián Vráblik a manž.    
Detail Objednávka vyšlá 2011023 8.3.2011 Vytýčenie inžinierskych sietí pre stavbu:Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny v Starej... Slovak Telecom, a.s. 35763469    
Detail Objednávka vyšlá 2011024 8.3.2011 Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej Západoslovenská energetika, a.s. RSS Sever Trenčín 35823551    
Detail Objednávka vyšlá 2011025 8.3.2011 Vytýčenie sietí pre stavbu: Revilalizácia CMZ v Starej Turej SPP - distribúcia, a.s.    
Detail Objednávka vyšlá 2011026 8.3.2011 Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum    
Detail Objednávka vyšlá 2011027 8.3.2011 Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967   
Detail Objednávka vyšlá 2011022 8.3.2011 Prenájom jedálne a občerstvenie pre dôchodcov Kunovice - Stará Turá
(cca 150 osôb) dňa...
Stredná odborná škola 893188   
Detail Objednávka vyšlá 2011033 8.3.2011 Oprava tlačiarní TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 16.3.2011 Poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby podľa tejto zmluvy za osobitnú... GTS Slovakia, a.s. 35795662   
Detail Objednávka vyšlá 2011008 15.3.2011 Dodanie údajov IFKN k aktuálnemu dátumu 24.01.2011 Katastrálny úrad Trenčín - správa katastra Nové Me    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.3 k ZoD č. 22042010 25.2.2011 Zmena časti prílohy č.1 zmluvy o dielo č. 22042010 EURO-BUILDING, a.s. 35683066   
Detail Zmluva Odberateľská 20/ext/2011 29.3.2011 Výpožička pozemku parc. č. 45/57 - zast. plocha o výmere 481 m2 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá 34012389   
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 14.4.2011 19.4.2011 Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Obec Poriadie 00309842   
Detail Zmluva Odberateľská 29/maj/2011 20.4.2011 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská 30/maj/2011 20.4.2011 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2011 31.5.2011 Zriadenie vecného bremena na parc. č. 582/2 HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. 44195044   
Nastavenia cookies