Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 34/maj/2014 19.6.2014 Zriadenie vecného bremena Ondrej Gašparík a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 59/maj/2014 6.10.2014 Zriadenie vecného bremena Ing. Ľuboš Chudý    
Detail Zmluva Odberateľská 60/maj/2014 4.11.2014 Zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD Úradníčkova 193    
Detail Zmluva Odberateľská 86/maj/2014 11.11.2014 Zriadenie vecného bremena Ing. Ján Volár    
Detail Zmluva Dodávateľská 87/maj/2014 13.11.2014 Zriadenie vecného bremena Peter Gažovič a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 4.12.2014 Zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD Úradníčkova 193    
Detail Zmluva Odberateľská 3/maj/2015 12.1.2015 Zriadenie vecného bremena Mgr. Peter Čulák    
Detail Zmluva Odberateľská 2/maj/2015 3.2.2015 Zriadenie vecného bremena CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619   
Detail Zmluva Odberateľská 19/maj/2013 13.3.2015 Zriadenie vecného bremena Radoslav Setnický a Ivana Knápková   41,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 13/maj/2015 1.4.2015 Zriadenie vecného bremena Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501   
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2015 27.4.2015 Zriadenie vecného bremena Jarmila Valentová    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/161/L13.0701.13.0011/VB 6.5.2015 Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Odberateľská 45/maj/2015 20.5.2015 Zriadenie vecného bremena Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501   
Detail Zmluva Dodávateľská 69/29/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Vladislava Bednáriková    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/28/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Nemcová    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/27/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Dalibor Jankovič    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/26/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Ján Medňanský a manž.    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/25/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Ján Stráda    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/24/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Božena Novomestská    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/23/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Júlia Pribišová    
Nastavenia cookies