Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2017 24.7.2017 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 13120 - zmluva o budúcej zmluve Tomáš Robek    
Detail Zmluva Dodávateľská 48/MAJ/HLZ/2021 29.11.2021 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/4 Vladimír Hornáček a spol.    
Detail Zmluva Odberateľská 44/maj/2018 15.11.2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 SLOVENSKO REAL ESTATE, a.s. 50458663   
Detail Zmluva Dodávateľská 72/MAJ/HLZ/2020 30.10.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 Jana Poláková, Ján Polák    
Detail Zmluva Odberateľská 32/MAJ/HLZ/2021 10.6.2021 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 Jana Poláková    
Detail Zmluva Odberateľská 5/maj/2019 15.2.2019 Zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. 3365/1 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Odberateľská 38/MAJ/HLZ/2019 6.11.2019 Zriadenie vecného bremena na pozemku KNC 17220 a KNE 17221 Ing. Tomáš Hlísta    
Detail Zmluva Odberateľská 27/MAJ/HLZ/2021 5.5.2021 Zriadenie vecného bremena na pozemku aprc. č. 3412/21 Jozef Toman    
Detail Zmluva Odberateľská 45/MAJ/HLZ/2022 11.1.2023 Zriadenie vecného bremena na pozemku aprc,.č. 1417 Vincenzo Garritani    
Detail Zmluva Odberateľská 81/MAJ/HLZ/2020 30.11.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 4702 a parc. č. 4652/21 PreVaK s.r.o. 35915749   
Detail Zmluva Odberateľská 53/maj/2011 8.11.2011 zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/8, 2/5, 2/8, 2/1, 5/1, 50/1 ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518   
Detail Zmluva Odberateľská 45/maj/2013 27.6.2013 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/76, 45/95, 45/105 DAVL, s.r.o. 36344176   
Detail Zmluva Odberateľská 30/MAJ/HLZ/2019 3.10.2019 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 442/7,440/5, 440/2, 546/203 Peter Ježík    
Detail Zmluva Dodávateľská 121/maj/2015 16.12.2015 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. 913/1, 915, 945/2, 914/18, Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501   
Detail Zmluva Odberateľská 28/MAJ/HLZ/2019 2.10.2019 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2011 31.5.2011 Zriadenie vecného bremena na parc. č. 582/2 HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. 44195044   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/MAJ/HLZ/2020 14.2.2020 Zriadenie vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 608/2 a EKN pozemku parc. č. 102/1 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Odberateľská 44/MAJ/HLZ/2021 11.10.2021 Zriadenie vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku parc.... MS CARWASH s.r.o. 53 723 783   
Detail Zmluva Odberateľská 43/MAJ/DOD/2022 11.11.2022 Zriadenie vecného bremena - úprava zmluvných podmienok Marek Štefík a manž    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/6/maj/2016 27.7.2016 Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník Stará Turá Jozef Brísuda    
Nastavenia cookies