Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 47/MAJ/HLZ/2022 15.11.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 63 - preložka NN el. zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Odberateľská 52/MAJ/HLZ/2022 23.11.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 613/2 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Odberateľská 43/maj/2018 23.11.2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5762/4 Ing. Katarína Sadloňová    
Detail Zmluva Odberateľská 7/MAJ/HLZ/2023 21.3.2023 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 546/203 Marcela Pribišová    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/MAJ/HLZ/2023 21.3.2023 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 546/203 Martin Čičo    
Detail Zmluva Odberateľská 74/maj/2011 3.11.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 542/1 Artois, s.r.o. 35970278   
Detail Zmluva Odberateľská 75/maj/2011 3.11.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 536/1 Artois, s.r.o. 35970278   
Detail Zmluva Odberateľská 29/maj/2012 12.4.2012 zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4965 a 4960/1 Marián Augustín a Martina Juhásiková    
Detail Zmluva Odberateľská 42/maj/2017 2.10.2017 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4851/2 Miroslav Gavenda a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 49/MAJ/HLZ/2020 8.9.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4481/2 Alexander Kopecký    
Detail Zmluva Odberateľská 56/MAJ/DOD/2020 23.9.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4277/3 Alexander Kopecký    
Detail Zmluva Odberateľská 17/maj/2012 27.2.2012 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4084 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá 34012389   
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2018 10.10.2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17391/1 AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Zmluva Odberateľská 62/MAJ/HLZ/2020 27.10.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17350 Mgr. Kamil Kouřil    
Detail Zmluva Odberateľská 84/MAJ/HLZ/2020 1.12.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17033/1 v prospech mesta Stará Turá Branislav Podhradský a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2011 17.6.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 Ján Janík    
Detail Zmluva Odberateľská 9/MAJ/HLZ/2020 21.2.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 Michal Durec    
Detail Zmluva Odberateľská 42/maj/2015 12.5.2015 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 164/1 a parc. č. 164/4 Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811   
Detail Zmluva Odberateľská 68/maj/2012 23.1.2013 zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 164/1 a 164/5 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624   
Detail Zmluva Odberateľská 21/MAJ/HLZ/2020 23.6.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1570/1 Michal Matejka    
Nastavenia cookies