Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 55/MAJ/HLZ/2022 16.12.2022 Zriadenie záložného práva na bytový dom súp. č. 373 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  471 370,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/MAJ/HLZ/2022 24.10.2022 Zriadenie záložného práva na bytový dom 3733 (TV) Štátny fond rozvoja bývania 31749542  79 898,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 300/249/2015 17.12.2015 Zriadenie záložného práva na BD Hlubockého 676 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  663 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/maj/2016 25.1.2016 Zriadenie záložného práva na BD Hlubockého 676 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/MAJ/HLZ/2021 4.5.2021 Zriadenie záložného práva na BD 380 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  56 130,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/MAJ/HLZ/2021 13.5.2021 Zriadenie záložného práva na BD 380
zmluva č. 0023-PRB/2020/Z
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/maj/2018 17.1.2018 Zriadenie záložného práva na BD 306 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľská 70/MAJ/DOD/2020 21.10.2020 Zriadenie záložného práva Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Faktúra došlá 51120451 (121113949) 5.12.2012 Zriadenie WIFI hotspotu, IP kamery a zriadenie pripojenia pre možnosť poskytovania dátových... ICS Systems, s.r.o. 36306452  2 275,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/maj/2017 10.8.2017 Zriadenie vecného bremeno na pozemku parc. č.2369/1 a 2482/2 Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Odberateľská 35/MAJ/HLZ/2022 7.9.2022 Zriadenie vecného bremena Stará Turá IBV Hnilíky - preložka Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/MAJ/HLZ/2021 15.4.2021 Zriadenie vecného bremena p. č. 3365/1 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Odberateľská 4/MAJ/HLZ/2023 8.3.2023 Zriadenie vecného bremena na úpozemku parc. č. 13092/2 Miriam Jankovičová   30,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41170004 2.3.2017 Zriadenie vecného bremena na pozemky p.č 164/1 a p.č. 164/5 k.ú. Stará Turá Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  145,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 63/MAJ/HLZ/2020 16.10.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. "E" parc. č. 1797/4 a pozemkoch parcely reg.... Ing. Pavol Bublavý a manželka Jana    
Detail Zmluva Odberateľská 31/MAJ/HLZ/2022 12.9.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. 546/203 Sandra Poláková    
Detail Zmluva Odberateľská 44/maj/2011 28.6.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 884/1 Miroslav Líška    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/MAJ/HLZ/2022 6.7.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8814/19 Michal Sládek    
Detail Zmluva Odberateľská 44/MAJ/HLZ/2022 2.12.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8691/1 Marian Polák a Mgr. Zdenka Kleknerová    
Detail Zmluva Odberateľská 11/maj/2018 9.4.2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 641/10 Vlastníci bytov v BD 383    
Nastavenia cookies