Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7446920086 12.3.2013 ZSE-3/13-ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  169,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446139544 8.6.2012 ZSE- dodávka elektriny- ZOS 6/12 ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  136,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240300006 28.4.2011 ZSE- dodávka elektrickej energie obd. 4/11 - ZOS Stará Turá ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  149,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417984739 18.10.2013 ZSE energia inkaso 1-31.10.2013 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  714,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446549312 8.11.2012 ZSE - ZOS 11/12 ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  136,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013047 14.5.2013 zrušenie vodovodnej prípojky Ján Kubiš - AQUA 30875072  684,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130261 22.5.2013 Zrušenie vodovodnej prípojky Ján Kubiš - AQUA 30875072  684,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2014 24.6.2014 Zrušenie vecného bremena Vladimír Bies a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 9/maj/2016 23.3.2016 Zrušenie vecného bremena Ing. Vladimír Dinga    
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2016 26.9.2016 Zrušenie vecného bremena Ing. Jozef Nešťák a manž. Ľubica    
Detail Zmluva Odberateľská 44/maj/2016 4.11.2016 Zrušenie vecného bremena Andrea Kovaliková    
Detail Zmluva Odberateľská 46/maj/2016 4.11.2016 Zrušenie vecného bremena Ľubomír Krištof a manž.    
Detail Zmluva Dodávateľská 43/maj/2016 21.11.2016 Zrušenie vecného bremena Ing. Branislav Grman    
Detail Zmluva Dodávateľská 45/maj/2016 7.12.2016 Zrušenie vecného bremena Ligová Závodská Silvia    
Detail Zmluva Odberateľská 47/maj/2016 23.4.2017 Zrušenie vecného bremena Ing. Peter Mlynár a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 41/MAJ/HLZ/2019 7.11.2019 Zrušenie vecného bremena Vladimír Samek    
Detail Zmluva Odberateľská 50/MAJ/DOD/2019 12.12.2019 Zrušenie vecného bremena Vladimír Samek    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/SOC/VYP/2020 27.1.2020 Zrušenie poskytovania soc. starostlivosti nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 300/249/2015 9.6.2015 Zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 31749542  781 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/MAJ/HLZ/2022 24.10.2022 Zriadenie záložného práva na bytový dom súp. č. 373 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 430 065,00 EUR 
Nastavenia cookies