Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2015094 18.5.2015 Autobus do Kunovíc na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 44/kult/2015 16.6.2015 Autobus do Kunovíc na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017125 9.8.2017 Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice JK BUS s. r. o. 46423397  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 56/kult/2017 25.8.2017 Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice JK BUS s. r. o. 46423397  152,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015143 23.7.2015 Autobus na miestne oslavy SNP v Nárcí Ján Makiš - GAMA 32719841  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/kult/2015 16.9.2015 Autobus na miestne oslavy SNP v Nárcí Ján Makiš - GAMA 32719841  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014162 13.8.2014 Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie ATM GROUP s.r.o. 43944311  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014293 8.9.2014 Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie ATM GROUP s.r.o. 43944311  144,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014262 20.11.2014 Autobus na podujatie "Adventní jarmak v Kunovicích", Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100193 22.12.2014 Autobus na podujatie "Adventní jarmak v Kunovicích", Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014263 20.11.2014 Autobus na podujatie "Vánoční trh v Kunovicích" dňa 21.12.2014, Projekt: Zachovanie... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100192 22.12.2014 Autobus na podujatie "Vánoční trh v Kunovicích" dňa 21.12.2014, Projekt: Zachovanie... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014182 16.9.2014 Autobus na podujatie Svatováclavský jarmak v Kunoviciach, Projekt: Zachovanie tradičných... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 0100141 29.9.2014 Autobus na podujatie Svatováclavský jarmak v Kunoviciach, Projekt: Zachovanie tradičných... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  157,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019191 25.9.2019 Autobus na stretnutie pracovníkov MsÚ v Kunoviciach VH-H, s. r. o. 44645635  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014314 30.12.2014 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí TURANCAR, s. r. o. 34140239  91,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015002 30.12.2014 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/kult/2015 13.1.2015 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/kult/2015 13.1.2015 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí TURANCAR, s. r. o. 34140239  91,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015215 16.11.2015 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Nastavenia cookies