Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2018051 17.4.2018 Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  6 840,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019018 30.1.2019 Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  6 840,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020017 6.2.2020 Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  6 840,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021051 9.3.2021 Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  6 840,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022015 25.1.2022 Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  6 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180092 26.10.2018 Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210472 3.11.2021 Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 112/EKO/HLZ/2022 7.10.2022 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/ext/2012 6.6.2012 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2011 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/Ext/2013 21.8.2013 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2012 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/ext/2014 10.7.2014 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2013 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/ext/2015 5.5.2015 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2014 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 65/EXT/2016 25.7.2016 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2015 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018/EKON 30.7.2018 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2017 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/EKO/HLZ/2019 18.7.2019 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2018 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/EKO/HLZ/2020 3.9.2020 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2019 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190083 29.10.2019 Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200425 28.10.2020 Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170172 20.11.2017 Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180093 26.10.2018 Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Nastavenia cookies