Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2013067 12.6.2013 Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link JKC, s.r.o. 44310595  2 911,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130270 (20130165) 30.7.2013 Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link JKC, s.r.o. 44310595  2 911,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019241 20.11.2019 Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190604 10.12.2019 Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018107 20.6.2018 Aktualizácia Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  549,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140267 (20140153) 4.7.2014 Aktualizácia Eset Endpoint Securiry a Eset Remote Administrator na obdobie 1 roka + konfigurácia JKC, s.r.o. 44310595  934,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012081 26.6.2012 Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia TORBERG s.r.o. 36733717  1 159,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1200246 26.7.2012 Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia TORBERG s.r.o. 36733717  1 159,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4101207569 21.5.2012 Aktualizácia programu ASPI na rok 2012 IURA EDITION spol. s. r. o. 31348262  1 042,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130149 (4101333809) 10.5.2013 Aktualizácia programu ASPI na rok 2013 IURA EDITION spol. s. r. o. 31348262  1 115,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140168 (4101452817) 12.5.2014 Aktualizácia programu ASPI na rok 2014 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1 131,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150192 (4101570202) 12.5.2015 Aktualizácia programu ASPI na rok 2015 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1 131,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160188 (4101603788) 18.5.2016 Aktualizácia programu ASPI na rok 2016 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1 131,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180163 (4101828557) 14.5.2018 Aktualizácia programu ASPI na rok 2018 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1 449,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190208 (4102939244) 4.6.2019 Aktualizácia programu ASPI od 1.1.2019 do 31.5.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  604,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190569 29.11.2019 Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže archpoint s.r.o. 47540711  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120111 (1203022) 28.3.2012 Aktualizácia registratúrného plánu MsÚ Stará Turá v MIS AIS A.V.I.S. , spol. s r.o. 31359159  179,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022091 29.4.2022 Aktualizácia rozpočtov - Stredisko triedeného zberu a kompostáreň, Stará Turá TECHNOPOL-PRO s.r.o. 51489562  532,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101208341 13.6.2012 Aktualizácia správneho poriadku IURA EDITION spol. s. r. o. 31348262  29,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101225862 7.1.2013 aktualizácia správneho poriadku IURA EDITION spol. s. r. o. 31348262  30,98 EUR 
Nastavenia cookies