Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1601600867 31.5.2016 Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici Rotex 36322229  432,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/kult/2016 4.2.2016 Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá Euroko, spol. s r.o. 36591688  160,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 9795960748 17.5.2017 Pevná linka Zos 4/17 Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012046 3.4.2012 Aktivačná činnosť dlhodobo nezamestnaných r. 2012, kúpa pracovných nástrojov a ochranných... SLOVTRADING Viničné, s.r.o. 36283231  0,00  
Detail Faktúra došlá 4111004541 28.4.2011 Internet mesačný poplatok 3/11 - ZOS Stará Turá GTS Slovakia, a.s. 35795662  12,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č.20/maj/2018 31.7.2018 Odpredaj pozemkov v k.ú. Stará Turá p.č. 8775/7, p.č. 8775/8, p.č. 8775/9 Mgr. Elena Sládková, Miroslav Ďurec, Ing.Ľubica Žoltická   269,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019097 12.11.2019 Oprava motora -Výmena rozvodov, strmeňov, ventilov v sl. vozidle MsP. Rs.PLAST, s.r.o. 36830429  1 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016087 17.5.2016 Oprava tlačiarne HP LJ 1320 tn Lumasol s.r.o. 47605596  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220527 10.11.2022 Pracovné odevy pre upratovačky a terénne opatrovateľky Štefan Vacula SLOVEX 43287247  1 482,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012034 6.3.2012 preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR Lesotur s.r.o. 36715191  110,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021134 27.7.2021 Realizácia VO - Zóna Mierová VEROBS, s.r.o. 46959998  1 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015084 7.5.2015 Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  980,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019058 25.3.2019 vykurovanie volebnej miestnosti na PZ Mýtna TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/ext/2013 18.6.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... Silvia Ligová Závodská   1 120,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015190 20.10.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Oprava časti strechy Kultúrneho domu Papraď" PROTES-ASE 30027047  720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 26.9.201 26.9.2018 vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika AG-SPOL s.r.o. 36343285  9 050,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. DZ221401201950101 14.4.2011 zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít projektu, termínu ukončenia... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  743 648,29 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 63/EX/2016 14.7.2016 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019198 27.9.2019 "Keramické dielničky" na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom". KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská 1039235934  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/VYS/HLZ/2019 30.9.2019 "Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... DIKRA s.r.o. 47465590  115 340,93 EUR 
Nastavenia cookies