Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023016 27.1.2023 Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum T štúdio s.r.o. 34120866  15,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023017 27.1.2023 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023014 26.1.2023 obálky a kanc.materiál CONNECT 17644429  389,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/EKO/HLZ/2023 26.1.2023 Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 34129316   
Detail Objednávka vyšlá 2023013 25.1.2023 Výmena poškodeného disku v diskovom poli
JKC, s.r.o. 44310595  307,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230102 25.1.2023 činnosť odborne spôsobilej osoby pre zabezpečovanie UPM zmeny č.2 Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  176,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/SOC/DOD/2023 24.1.2023 Servisná zmluva ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Objednávka vyšlá 2023012 24.1.2023 Servis tlačiarní Brother Lumasol s.r.o. 47605596  60,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230001 24.1.2023 Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2023 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230002 24.1.2023 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  105,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230003 24.1.2023 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  115,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230004 24.1.2023 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023021/51230015 20.1.2023 Program SAZA - ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  374,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220693 20.1.2023 Zúčtovanie ústredného kúrenia za rok 2022 HZ Stará Turá. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  419,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220695 20.1.2023 Náklady za ústredné kúrenie a služby za rok 2022 HZ Mýtna ulica, Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  954,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 512220694 20.1.2023 Verejné obstarávanie plynu. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  119,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023010 19.1.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas konania referenda. Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023011 19.1.2023 Prenájom okrskových volebných miestností počas konania referenda 2023. Dom kultúry Javorina 36130125  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230014 19.1.2023 Preprava na školenie k referendu 2023. TURANCAR, Viliam Turan 50773950  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220056 19.1.2023 Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 za odber zemného plynu. Nadácia SPP 31818625  -1 887,68 EUR 
Nastavenia cookies