Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20110004 21.3.2011 Kúpa pracovných nástrojov pre pracovníkov menších obecných služieb za mesiac marec 2011. Lesotur s.r.o. 36715191  72,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110297 21.3.2011 Nálepky na kontajner T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  210,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 11031801 22.3.2011 Pracovné nástroje a ochranné prac. pomôcky pre zamestnancov na aktivačných prácach za mesiac... Ing. Chudý Ľuboš - Gazda 33444099  48,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.4 k ZoD č. 22042010 23.3.2011 Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá EURO-BUILDING, a.s. 35683066  26 903,28 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 15/maj/2011 25.3.2011 Predaj nehnuteľnosti: spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 1580 - zast. plocha Monika Kadlecová a Jozef Hankócy   1,46 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110002 28.3.2011 Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 4-krát OMD Slovakia, s.r.o. 35761130  6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110003 28.3.2011 Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 20-krát OMD Slovakia, s.r.o. 35761130  33,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011037 28.3.2011 Objednávka stravných kupónov na mesiac apríl 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3 195,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2831421 28.3.2011 Vystavenie bankového potvrdenia pre účely auditu Tatra banka, a.s. 00686930  39,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 010160097148 28.3.2011 Bankový poplatok pre účely auditu VÚB, a.s. 31320155  59,76 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 20/ext/2011 29.3.2011 Výpožička pozemku parc. č. 45/57 - zast. plocha o výmere 481 m2 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá 34012389   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/ext/2011 30.3.2011 Audit účtovnej závierky za rok 2010 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000105976 30.3.2011 Vytýčenie plynovodu v rámci stavby: Revitalizácia CMZ v Starej Turej Distribúcia SPP, a.s. 35910739  934,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/001 30.3.2011 Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  1 032,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110004 1.4.2011 Úhrada nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k sociálnej odkázanosti na sociálnu... Obec Lubina 311731  280,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110005 1.4.2011 Úhrada nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k posúdeniu sociálnej odkázanosti na... Obec Vaďovce 312126  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 90080114 1.4.2011 Vytýčenie telekomunikačných káblov pre stavbu : Revitalizácia CMZ v Starej Turej Slovak Telekom, a.s. 35763469  97,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4101235 1.4.2011 Vytýčenie rozvodov VN a NN pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  205,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/0026 1.4.2011 Elektroinštalačné práce pre stavbu: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina EMOP V.J. s.r.o. 44713177  11 941,61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110006 1.4.2011 Úhrada nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k posúdeniu sociálnej odkázanosti na... Obec Hrašné 311634  105,00 EUR 
Nastavenia cookies