Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20115010 15.3.2011 Vyúčtovanie rež. nákladov 1.-12. 2010 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -121,34 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110001 15.3.2011 Staroturiansky spravodajca 1 - 12/2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  2,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011008 15.3.2011 Dodanie údajov IFKN k aktuálnemu dátumu 24.01.2011 Katastrálny úrad Trenčín - správa katastra Nové Me    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 16.3.2011 Poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby podľa tejto zmluvy za osobitnú... GTS Slovakia, a.s. 35795662   
Detail Faktúra došlá 9000512426 16.3.2011 Pošta spracovanie PPP U za 2-2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  1,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220022 16.3.2011 Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8723934888 16.3.2011 T-Com poplatok za obdobie 2/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  160,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000513744 16.3.2011 Pošta za obdobie 2/2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  1 027,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011036 16.3.2011 Mobilný aktívny systém (prenosná reproduktorová sústava) J.P. Light & Sound Market   364,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 4111004802 16.3.2011 Faktúra za obdovie 1-2/2011 GTS Slovakia, a.s. 35795662  235,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240291913 16.3.2011 Faktúra za ihrisko Hurbanova Ul. Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  152,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240292307 16.3.2011 Faktúra za obdobie 3/2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  699,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 110100054 16.3.2011 Kontajnery ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264  3 982,80 EUR 
Detail Faktúra došlá S/04-0111 16.3.2011 Fotografické a grafické práce poslanci STRATOS 43908659  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4111005585 16.3.2011 Internet za mesiac marec 2011 (ADSL Active Plus, IP, Upload) GTS Slovakia, a.s. 35795662  54,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100090 18.3.2011 Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika"... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  59 322,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011034 21.3.2011 Tlač prospektu z dodaných podkladov TISING spol. s r.o. 31430937  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá K1-ST/2011 21.3.2011 Spracovanie konceptu Územného plánu mesta Stará Turá v zmysle ZoD č. ST-01/2009 ..3. splátka Ecocities, s.r.o. 36860689  12 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51110100 21.3.2011 Úhrada za seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. 37986635  27,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2011 21.3.2011 Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá - dodávka a... EMOP - Vladimír Juriga 335 229 61  18 345,27 EUR 
Nastavenia cookies