Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 23/maj/2011 13.4.2011 Nájom pozemku parc. č. 5/5 Jarmila Petrovičová 14129329  159,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51110145 13.4.2011 Seminár "Povinné vyraďovanie registratúrnych záznamov" Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. 37986635  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 300100460 13.4.2011 Nájomné - kopírka Toshiba (4/2011) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 53 13.4.2011 Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac marec 2011 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  624,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. DZ221401201950101 14.4.2011 zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít projektu, termínu ukončenia... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  743 648,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 01/11 14.4.2011 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ÚR a pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:... Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS 36127094  2 389,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4724949632 14.4.2011 Slovak Telekom, a.s. za obdobie 3/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  162,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000520154 14.4.2011 Slovenská pošta za obdobie 3/2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  837,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220034 14.4.2011 Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  74,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 900029395 14.4.2011 Bankový poplatok za účelom auditu OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240302478 15.4.2011 Dodávka elektrickej energie za obdobie 4/2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  679,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000518631 15.4.2011 Pošta za obdobie 3/2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  196,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 411006826 18.4.2011 Internet mes. popl. 4/11- ZOS Stará Turá GTS Slovakia, a.s. 35795662  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0006242011 18.4.2011 Služby OPP a BOZP 1-3/2011- ZOS Stará Turá Pyroservis a.s. OZ 30813905  39,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011043 18.4.2011 Pracovný odev a obuv pre ZOS, ZOS Stará Turá Perlička SK s.r.o. 44 130 881  144,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k MZ č. 6/2010 18.4.2011 20% DPH - Dodatok k Mandátnej zmluve č. 6/2010 na výkon stavebného dozoru pre akciu „Obnova... BA-MA, s.r.o. 36721395  5 357,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 0006232011 19.4.2011 POa BOZP za obdobie 1-3/2011 Pyroservis a.s. OZ 30813905  239,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41110083366 19.4.2011 Služby od GTS Slovakia a.s. za obdobie 3/2011 GTS Slovakia, a.s. 35795662  173,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 14.4.2011 19.4.2011 Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Obec Poriadie 00309842   
Detail Faktúra došlá 4111007292 19.4.2011 Internet za mesiac apríl 2011 (ADSL Active Plus, IP, Upload) GTS Slovakia, a.s. 35795662  54,30 EUR 
Nastavenia cookies