Občan vybavuje

Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu mesta Stará TuráZmeny a doplnky č. 1. Územného plánu mesta Stará Turá
Názov Dátum
Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu mesta Stará Turá (ZaD č.1 ÚPN-M) 06.06.2017
Nastavenia cookies