Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 13/2004 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 11.11.2004
VZN č. 12/2004 O určení školského obvodu a spoločných školských obvodov (neplatné) 29.10.2004
VZN č. 11/2004 O symboloch mesta Stará Turá a ich používaní (neplatné) 30.06.2004
VZN č. 10/2004 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 29.06.2004
VZN č. 9/2004 O obmedzení používania tabakových výrobkov (neplatné) 28.06.2004
VZN č. 8/2004 O miestnych poplatkoch (neplatné) 25.06.2004
VZN č. 7/2004 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 24.06.2004
VZN č.6/2004 O určení školských obvodov a určení povinnej školskej dochádzky v základných školách v závislosti od trvalého bydliska (neplatné) 18.05.2004
VZN č. 5/2004 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 03.05.2004
VZN č. 3/2004 O nakladaní s odpadmi - novela (neplatné) 26.02.2004
VZN č. 2/2004 O spôsobe určenia úhrady za bývanie a starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby (neplatné) 03.02.2004
VZN č. 1/2004 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za poskytovanú opatrovateľskú službu (neplatné) 02.02.2004
VZN č. 10/2003 Poriadok pre pohrebiská a Prevádzkový poriadok Domu smútku Stará Turá (neplatné) 12.12.2003
VZN č. 9/2003 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností v meste Stará Turá (neplatné) 27.11.2003
VZN č. 8/2003 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 25.11.2003
VZN č. 7/2003 Požiarny poriadok mesta Stará Turá (neplatné) 24.10.2003
VZN č.6/2003 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 23.10.2003
VZN č. 5/2003 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 22.08.2003
VZN č. 4/2003 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 25.06.2003
VZN č. 3/2003 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 24.06.2003
Nastavenia cookies