Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2018079 23.5.2018 Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 883,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 23.05.2018 23.5.2018 zmluva o poskytnutí služieb - externé riadenie projektu na predmet zákazky: Zníženie... Enif s.r.o. 45465371  8 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská mandátna zmluva 23.05.2018 23.5.2018 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti... Bc. Tomáš Gulač 43389431  11 300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018077 22.5.2018 Vyčistenie tlačiarne HP LJ 200 colorMFP M276n
Lumasol s.r.o. 47605596  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018078 22.5.2018 Obnova pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody Michalík Milan - KAMPEX 11979518  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180177 22.5.2018 Elektrina za apríl SPP, a. s. 35815256  317,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180176 22.5.2018 Elektrina za apríl-sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  89,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018075 21.5.2018 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60184998 (2018177) 18.5.2018 Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej balón-pártysk, s.r.o. 47075121  189,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180175 (20180144) 18.5.2018 Preprava osôb - autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka... VH-H, s. r. o. 44645635  141,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118174/318202 18.5.2018 Mapros revízia plynovodu MAPROS, s.r. o. 36339296  316,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018076 17.5.2018 samolepiace etikety VIPoffice, INCOMP MEDIA, s.r..o. 45535396  29,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180074 17.5.2018 Realizácia verejného obstarávania - Kompostáreň - technológia VO SK, a.s. 45 647 291  1 740,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180075 17.5.2018 Realizácia verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce VO SK, a.s. 45 647 291  1 740,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318022150 16.5.2018 Internet v Dennom centre seniorov Stará Turá za 6/2018 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180172 16.5.2018 Spracovanie PPP U za apríl Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180173 16.5.2018 Inkaso - poštové služby za apríl Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 856,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254 16.5.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zníženie energetickej... Ministerstvo životného prostredia 42181810  624 559,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018069 15.5.2018 Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR SOMI Systems, a.s. 36041432  3 720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180160/118038 15.5.2018 Strava klienti ZOS 4/2018 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 577,90 EUR