Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190651 20.12.2019 Elektroinštalačné práce v budove MsÚ Stará Turá. CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  571,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190648 20.12.2019 Elektroinštalačné práce v HZ Stará Turá - kúrenie. MOVIS Pavol Vydarený 36964867  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/SOC/HLZ/2019 20.12.2019 zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 54190010/2019002237 20.12.2019 Vyúčtovanie plynu- ZOS MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -1 254,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190617/824798991 20.12.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190619/2019539 20.12.2019 doplatok k zmluve Promys soft, s.r.o. 36 276 847  7,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190639 19.12.2019 Dodanie a osadenie vekplošnej reklamnej tabule T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  1 009,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190641 19.12.2019 Propagačné materiály s motívom mesta T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  828,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190640 19.12.2019 Propagačné materiály s erbom mesta T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  650,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190638 19.12.2019 Knihy "Harmónia zakliata farbami" Ing. Martina Monošová LINEA VERA 40545172  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190642 19.12.2019 Kovové štítky s číslami na stromy na dubovú aleju Podjavorinské výrobné družstvo 00167878  162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190637 19.12.2019 Výroba a odosielanie záznamu zo zasadnutia MsZ. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  342,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019263 19.12.2019 Stôl dielenský pre DHZM D. Dolina Metalkas, s.r.o. 27854736  238,69 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/EKO/DOD/2019 19.12.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 50/2019 19.12.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  3 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/SOC/DOD/2020 19.12.2019 dod. č. 16 o platení úhrady za soc. služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/SOC/VYP/2020 19.12.2019 ukončenie pobytu v ZOS nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 39/SOC/DOD/2019 18.12.2019 Zmluva o stravovaní od 1.1.2020 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/SOC/DOD/2020 18.12.2019 dod. č. 13 o patení úhrady za soc. služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Objednávka vyšlá 2019260 17.12.2019 Infrapanel s termostatom do HZ Drgoňova Dolina. HAPPY HEAT s.r.o. 35 920 629  370,00 EUR