Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51180113 (3781076) 6.4.2018 Nájomné za 3/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180104/118028 6.4.2018 strava pre klientov 3/18 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 670,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180105/1800108 6.4.2018 občasná obsluha kotla ZOS3/18 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180106/2018001631 6.4.2018 Zál. platba vody 4-6/2018 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  365,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180107/474387000 6.4.2018 zál. platba elektriny ZOS SPP, a. s. 35815256  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180101/0004289385 5.4.2018 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 142018 5.4.2018 Lekárske nálezy pre posudkovú činnosť Caduceus s.r..o. 44440308  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/ext/2018 5.4.2018 Dodatok k zmluve o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody ICS Systems, s.r.o. 36306452   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2018 BD 5.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/46 Bušová Zuzana   380,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2018 BD 5.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 Hrabovský Dalibor   541,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2018 BD 5.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 Višňovský Ján   380,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018042 4.4.2018 Bunker vo Vetešovom jarku - výmena vchodových dverí Ján Baďura, zámočnícke práce 40272851  260,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018043 4.4.2018 Oprava vozidla NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  410,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/maj/2018 4.4.2018 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parcela reg. "E"parc. č. 139/13 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany 36 022 047   
Detail Faktúra došlá 51180101 3.4.2018 Telefónne hovory -marec Orange Slovensko a.s. 35697270  279,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018041 29.3.2018 Revízia elektrických zariadení Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka 32781474  744,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018040 28.3.2018 Cyklochodník kataster Stará Turá - precenenie rozpočtu ARGUS-DS s.r.o.   300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180099 (1805322) 28.3.2018 Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 SLOVGRAM 17310598  38,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 118032517 27.3.2018 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 344,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1803603 27.3.2018 Energetické hodnotenie pavilónu "F" (telocvičňa) ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá Loira s.r.o. 46344519  456,00 EUR