Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190040 7.2.2019 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190035 (38900846) 7.2.2019 Nájomné za 1/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190034 (38900905) 7.2.2019 Kópie za obdobie 1/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  149,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190037 (20190081) 7.2.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  402,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190036 (20190082) 7.2.2019 Príloha Spravodajcu: Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  381,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/ext/2019 7.2.2019 Umiestnenie reklamného banneru RadioLan, spol. s r.o. 35892641   
Detail Faktúra došlá 8150077089 6.2.2019 Dodávka elektriny za hasičské zbrojnice a garáže. SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385/10027 5.2.2019 Telefónne hovory - január 2019 - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190029 (29300499) 5.2.2019 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2019 - 31.03.2019 SOFTIP, a.s. 36785512  91,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190027 (2) 5.2.2019 Nafilmovanie videozáznamu MsZ v Starej Turej dňa 24.1.2019 PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS 17771200  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190028 5.2.2019 telefónne hovory za január Orange Slovensko a.s. 35697270  362,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019019 5.2.2019 Dodávka a montáž herných prvkov detského ihriska vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá BELLCROFT s.r.o. 36257761  115 476,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019020 5.2.2019 Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2019 Victory sport, s.r.o. 35774282  51,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003 4.2.2019 Geodetické práce - oddelenie pozemku parc.č. 453/1,4 v k.ú. Stará Turá Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190032 (02/2019) 4.2.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - január 2019 Júlia Gavačová 51088797  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190025 (13471) 31.1.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, HP, Brother (realizované cez www.eks.sk) DD21 s.r.o. 43818030  639,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/ext/2019 (Z20191946_Z) 31.1.2019 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém DD21 s.r.o. 43818030  639,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019018 30.1.2019 Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  6 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190024 (201909) 30.1.2019 Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu Hotel LIPA s. r. o. 36352977  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/054 30.1.2019 Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  30,00 EUR