Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190557 18.11.2019 Poštové služby 10/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  686,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019239 18.11.2019 Začisťovacie a maliarske práce v hospodárskom pavilóne, náter soklov v MŠ Stará Turá. Jaromír Jarábek 37023896  6 674,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190554 18.11.2019 Technická podpora na rok 2019 TCNS, s.r.o. 44082011  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190558 18.11.2019 Pravidelná kontrola zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  370,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019238 15.11.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  3 290,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019236 14.11.2019 Propagačné predmety mesta Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  915,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900414 14.11.2019 Teplo v Dennom centre seniorov za10/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  263,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319045066 14.11.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 12/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314   
Detail Zmluva Dodávateľská 39/KP/HLZ/2019 14.11.2019 DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Faktúra došlá 190100277 14.11.2019 Oprava svietidiel poškodených bleskom - šk. udalosť č. 8014114013 LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  518,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/MAJ/HLZ/2019 13.11.2019 Kúpa nehnuteľností Ing. Marta Sládková   4 878,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/ŠK/HLZ/2019 13.11.2019 ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
Úrad vlády Slovenskej republiky 00 151 513  19 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019667 13.11.2019 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... PreVaK, s.r.o. 359115749  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019668 13.11.2019 Vyjadrenie k PD stavby: Prestavba objektu domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom Stará... PreVaK, s.r.o. 359115749  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190551 13.11.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190542 13.11.2019 Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0 JKC, s.r.o. 44310595  849,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/KP/HLZ/2019 13.11.2019 Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania k projektu "Z Bielych Karpát k Baťovmu Kanálu" MP Profit PB, s. r. o. 50068849   
Detail Faktúra došlá 51190550 13.11.2019 Ročná podpora k ochrane osobných údajov do 28.11.2020 SOMI Systems, a.s. 36041432  324,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190540 13.11.2019 Nasadenie krtických updatov na serveroch JKC, s.r.o. 44310595  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190541 13.11.2019 Oprava záložného zdroja, disk JKC, s.r.o. 44310595  278,40 EUR