Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190415/4119022322 16.9.2019 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190420/119086 16.9.2019 Strava klienti ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 619,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190421/8240705288 16.9.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019189 16.9.2019 Dopravný projekt a značky pre uzáveru cesty počas Európskeho týždňa mobility NEMTECH, s. r. o. 50644866  394,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019182 13.9.2019 Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc VH-H, s. r. o. 44645635  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019183 13.9.2019 Dodávka materiálu pre sadové úpravy na stavbe : Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova... AGRO TEAM, s.r.o. 31666663  830,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019184 13.9.2019 Dodávka materiálu pre realizáciu sadových úprav na stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul.... Stacho, s.r.o. 36339091  304,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319039417 13.9.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 10/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900326 13.9.2019 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 8/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  152,92 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100081 13.9.2019 Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď do Dunajskej Stredy Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190426 13.9.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie- trvalé dopravné značenie Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190427 13.9.2019 Poštové služby 8/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  613,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100133 13.9.2019 Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). Fox Auto Trade, s.r.o 43942580  466,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/SOC/HLZ/2019 12.9.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/SOC/HLZ/2019 12.9.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Objednávka vyšlá 2019180 12.9.2019 Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  136,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019181 12.9.2019 Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190416 11.9.2019 Telefónne hovory 9/2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190424 11.9.2019 Elektrická energia 8/2019. SPP, a. s. 35815256  291,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190425 11.9.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť 8/2019. SPP, a. s. 35815256