Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá ŽU/FV190350 23.5.2019 Sladkosti na Deň detí na Dubníku LIMONE s.r.o 47489961  32,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/021 23.5.2019 Lekárske výpisy pre účely posudkovej činnosti MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/KP/2019 23.5.2019 Darovacia zmluva na účel: Podujatie na deň detí na Dubníku CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/KP/2019 23.5.2019 Darovacia zmluva na účel: Podujatie na Deň detí na Dubníku PreVaK, s.r.o. 359115749  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019113 22.5.2019 Revízia elektrospotrebičov MsÚ TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  115,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/OVS/2019 22.5.2019 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) JURIGA spol. s r.o. 31344194  649,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190211 (FA 0100046) 21.5.2019 Voľby do EP - doprava autobusom na školenie Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  58,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019109 21.5.2019 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190213 (30193166) 21.5.2019 Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď RadioLan, spol. s r.o. 35892641  178,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019110 21.5.2019 Sladkosti pre Deň detí na Dubníku LIMONE s.r.o 47489961  31,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019111 21.5.2019 Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku Slavomír Binčík - Junior 34391509  47,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019011 21.5.2019 Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 4851/2, 11316/7,8, 11317/3,4,5, 8452/2 - miestna... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  2 787,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190210 (20190155) 20.5.2019 Autobusová doprava na Oslavy na Bradlo VH-H, s. r. o. 44645635  160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2019-BD 20.5.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 Rzavská Katarína   655,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019108 20.5.2019 Otvorená náruč Podkylava 2019 TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  1 182,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19VF05327 20.5.2019 Otvorená náruč Podkylava 2019 - materiál Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46566970  108,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/výst./2019 17.5.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  591 916,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/KP/2019 16.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Materské centrum Žabka 42151562  301,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190209 (18901147) 16.5.2019 Toner do zariadenia e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  67,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019106 16.5.2019 Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46 566 970  111,00 EUR