Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019055 19.3.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie ul. Hurbanova Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/šp/2019 19.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  347,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/šp/2019 19.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Wushu centrum Stará Turá 340 071 13  2 132,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/šp/2019 19.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  4 008,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019053 18.3.2019 Letný tábor pre 8 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia Fantázia dp, s.r.o. 47045388  1 432,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019054 18.3.2019 Certifikát pre dochadzka.staratura.sk, parametrizácia JKC, s.r.o. 44310595  270,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/maj/2019 18.3.2019 Zriadenie vecného bremena Matúš Gregor    
Detail Faktúra došlá 51190102 (20190176) 15.3.2019 Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001198061 15.3.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu za február 2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  0,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 8402499536 15.3.2019 Elektrická energia - sobášna sieň 2/2019 SPP, a. s. 35815256  147,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001201479 15.3.2019 Poštové služby február 2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  928,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 8402499537 15.3.2019 Dodávka elektrickej energie za február 2019. SPP, a. s. 35815256  510,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190006 15.3.2019 Montáž bleskozvodu na budove hasičskej zbrojnice Súš Miloš Kovačovic 30874815  1 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/šp/2019 15.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Strelecký klub Stará Turá 37919636  760,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190098/119020 14.3.2019 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 255,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019051 14.3.2019 Demontáž a montáž 2 ks plastových okien v BD č. 595 - byt č. 10 v Starej Turej EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  992,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019052 14.3.2019 Tonery do HP LJ 200 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190109 (1903034) 14.3.2019 Oprava analytických účtov v MIS-EIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190062 13.3.2019 Vzdelávanie pre opatrovateľky PhDr. Alena Oravcová 37864785  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900064 13.3.2019 Dodávka tepla za 2/2019 v Dennom centre seniorov. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  376,73 EUR