Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 16/ext/2019 20.2.2019 Zmluva o Platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Faktúra došlá ŽU/60190556 (1020190200) 20.2.2019 Fotoalbumy k slávnostným uvítaniam pre ZPOZ ROKIJA, s. r. o. 46000500  588,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019034 20.2.2019 Starostlivosť o vojnové hroby v Starej Turej Technické služby m.p.o. 35602210  868,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 162019 20.2.2019 seminár Aktuálne práva a povinnosti pri správe registratúry organizácií verejnej správy Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019004 19.2.2019 Geodetické práce - geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8548/7-9, 8553/2 - miestna... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  364,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190058 19.2.2019 Poštové služby za január Slovenská pošta,a.s., 36631124  661,15 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 4/maj/2019 19.2.2019 Zriadenie vecného bremena Ing. Peter Nadányi a manž.    
Detail Faktúra došlá 201900501 18.2.2019 Zhotovenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš VEA Vladimír Černák 34548971  778,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900601 18.2.2019 Výmena okien a dverí v hasičskej zbrojnici Súš VEA Vladimír Černák 34548971  2 216,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900401 18.2.2019 Tekutá izolácia podlahy hasičskej podlahy v Súši VEA Vladimír Černák 34548971  1 683,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900701 18.2.2019 Zhotpvenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš. VEA Vladimír Černák 34548971  1 753,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1586/2019-M_ODFSS 15.2.2019 Finančný príspevok na rok 2019 pre zariadenie opatrovateľskej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 00681156  41 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská I312041R67901 15.2.2019 Podpora opatrovateľskej služby Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687  148 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/kult/2019 15.2.2019 Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov 36123072  650,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/maj/2019 15.2.2019 Zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. 3365/1 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Faktúra došlá ŽU/60190481 (0011001479) 14.2.2019 Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2019 Victory sport, s.r.o. 35774282  51,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319008984 14.2.2019 Internet za 03/2017 - Denné centrum seniorov SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900029 14.2.2019 Dodávka tepla za 01/2017 - Denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  441,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900021 14.2.2019 Obsluha plynové kotla za 01/2019 v zariadení opatrovateľskej služby TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4119003727 14.2.2019 Internet za 02/2019 - zariadenie opatrovateľskej služby SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR