Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019198 27.9.2019 "Keramické dielničky" na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom". KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská 1039235934  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019199 27.9.2019 Canisterapia na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" Canisterapeutické centrum BELA 52284018  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019201 27.9.2019 Objednávka tabuliek so súpisným a orientačným číslom Smaltovňa Mišík s.r.o. 44717342  149,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019202 27.9.2019 Ubytovacie a stravovacie služby v rámci podujatia "Pomôžme deťom s autizmom" Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  604,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019203 27.9.2019 Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie sCOOLing, s.r.o. 46340840  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019191 25.9.2019 Autobus na stretnutie pracovníkov MsÚ v Kunoviciach VH-H, s. r. o. 44645635  200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190015 25.9.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac september 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 27/MAJ/HLZ/2019 25.9.2019 Doplnenie pozemkov do nájmu TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Objednávka vyšlá 2019205 25.9.2019 Jedálne kupóny na mesiac október 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 708,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019190 24.9.2019 Školenie MIS-AIS dňa 03.10.2019 A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  351,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/KP/DOD/2019 24.9.2019 dodatok k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Bc. Erika Šutá 48260240  0,00  
Detail Faktúra došlá 51190433 20.9.2019 Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy). Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  3 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190432 20.9.2019 Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy, príprava na elektroinštaláciu,... Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  1 490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190428 20.9.2019 Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  136,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190431 19.9.2019 Internet 11.09.2019 až 10.12.2019. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  30,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190430 19.9.2019 Montáž kancelárskeho nábytku. Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019194 19.9.2019 Náplne do lekárničiek v budovách MsÚ a ZOS PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  134,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/MAJ/HLZ/2019 18.9.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 - byt č. 51 Kissová Petra   465,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190391/00042889385 16.9.2019 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  36,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190396/1900306 16.9.2019 oprava svetla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5,40 EUR