Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 132019 26.2.2019 seminár Správny poriadok pre obce Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  36,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019034 25.2.2019 autobusová preprava Voľby prezidenta Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019035 25.2.2019 Jedálne kupóny na mesiac marec 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 952,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019036 25.2.2019 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  176,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019037 25.2.2019 Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia 51133318  143,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019038 25.2.2019 Plaketa pre ocenenie športovca Victory sport, s.r.o. 35774282  31,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019039 25.2.2019 Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc Stredná odborná škola 00893188  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 362019 25.2.2019 seminár Personálne činnosti a odmeňovanie v organizáciách rezortu školstva Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 003120020 25.2.2019 vložné na snem ZMOS Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019033 22.2.2019 Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania vrátane info zakreslenia inžinierskych... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  3 146,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019032 21.2.2019 Oprava analytických účtov v MIS-EIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/ext/2019 21.2.2019 Výroba videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612   
Detail Objednávka vyšlá 2019040 21.2.2019 Lopty pre turnaj v nohejbale Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  73,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190061 20.2.2019 Elektrická energia za január SPP, a. s. 35815256  454,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190060 20.2.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie - sobášna miesnosť SPP, a. s. 35815256  224,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190001 20.2.2019 Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS 2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -282,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190002 20.2.2019 Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -375,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190003 20.2.2019 Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -304,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190004 20.2.2019 Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -157,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019031 20.2.2019 Elektronický dochádzkový systém APIS spol. s r.o. 30222575  2 189,40 EUR