Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190639 19.12.2019 Dodanie a osadenie vekplošnej reklamnej tabule T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  1 009,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190641 19.12.2019 Propagačné materiály s motívom mesta T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  828,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190640 19.12.2019 Propagačné materiály s erbom mesta T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  650,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190638 19.12.2019 Knihy "Harmónia zakliata farbami" Ing. Martina Monošová LINEA VERA 40545172  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190642 19.12.2019 Kovové štítky s číslami na stromy na dubovú aleju Podjavorinské výrobné družstvo 00167878  162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190637 19.12.2019 Výroba a odosielanie záznamu zo zasadnutia MsZ. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  342,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019263 19.12.2019 Stôl dielenský pre DHZM D. Dolina Metalkas, s.r.o. 27854736  238,69 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/EKO/DOD/2019 19.12.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 50/2019 19.12.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  3 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/SOC/DOD/2019 18.12.2019 Zmluva o stravovaní od 1.1.2020 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754   
Detail Objednávka vyšlá 2019260 17.12.2019 Infrapanel s termostatom do HZ Drgoňova Dolina. HAPPY HEAT s.r.o. 35 920 629  370,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019261 17.12.2019 Revízia a čistenie komínov- MsÚ,PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina Komínsystem s.r.o. 34099301  190,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019262 17.12.2019 Projektor Epson TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190634 17.12.2019 Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2019-10.03.2020) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  30,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190635 17.12.2019 Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS JKC, s.r.o. 44310595  3 867,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190630 16.12.2019 Poštové služby za 11/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  830,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019259 16.12.2019 Knihy "Harmónia zakliata farbami" Ing. Martina Monošová LINEA VERA 40545172  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190629 16.12.2019 Služby pri vybavení kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190627 16.12.2019 Materiál pre DHZM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  288,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190631 16.12.2019 Odborná skúška plynovej kotolne Jozef Koiš 30351448  410,00 EUR