Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2020018 6.2.2020 Preprava členov volebných komisií - Voľby do NR SR. Lesotur s.r.o. 36715191  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020019 6.2.2020 Preprava členov komisií počas volieb do NR SR. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020020 6.2.2020 Vykurovanie volebnej miestnosti na Papradi počas volieb do NR SR. Dom kultúry Javorina 36130125  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020021 6.2.2020 Vykurovanie volebnej miestnosti počas volieb do NR SR. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020022 6.2.2020 Vlajky a štátne znaky k voľbám do NR SR. LIM PO s.r.o. 36498980  119,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200034 6.2.2020 Servisná podpora hardvéru a softvéru pre funkcionalitu Kerio 01/2020. JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200035 6.2.2020 Výroba a odosielanie videotextových informácií 01/2020. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200038 6.2.2020 Nájomné - TOSIBA tlačiareň, DŠS. TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200036 6.2.2020 Internet námestie 03/2020. ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200037 6.2.2020 Prenájom TOSHIBA MsÚ 01/2020. TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  113,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200033 6.2.2020 Oprava Škoda Roomster NM 349 CB. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  195,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200040 6.2.2020 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2020 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  373,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200039 6.2.2020 Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2020 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  390,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/MAJ/HLZ/2020 6.2.2020 Nájomné na rok 2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  88 580,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 6/MAJ/HLZ/2020 6.2.2020 Nájomné na rok 2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  21 450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV20004 5.2.2020 Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a odstránenie opláštenia a deliacich priečok... DIKRA s.r.o. 47465590  42 007,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2019 5.2.2020 Služby externého manažmentu na projekte: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... Enif s.r.o. 45465371  7 747,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200031 5.2.2020 Elektrická energia február 2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200032 5.2.2020 Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže, ihrisko, ZOS. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  367,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200029 5.2.2020 Dodávka zemného plynu február 2020. SPP, a. s. 35815256  1 301,00 EUR