Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019133 10.6.2019 Multifunkčné zariadenie Canon TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190259 10.6.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190256 10.6.2019 Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  2 680,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190257 10.6.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  8,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190252 (101) 6.6.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  1 097,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190243 (201912) 6.6.2019 Oprava vozidla ŠPZ NM 107 BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1 903,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 84490247 (8140185374) 6.6.2019 Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 6/2019. SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/KP/HLZ/2019 6.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá OZ Detská organizácia Žihadielka 51206625  471,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/KP/2019 5.6.2019 Zmluva o umiestnení reklamného bannera Radioland, s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 51190245 (6) 5.6.2019 Montáž kancelárskeho nábytku Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190250 (02062019) 5.6.2019 Koncert Dúhalky na Veľkom dni detí BABY MUSIC s.r.o. 52 009 726  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190249 (14/2019) 5.6.2019 Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová 1043517057  380,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190246 (20190409) 5.6.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  426,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190236 (2019019) 4.6.2019 Vykurovanie volebnej miestnosti KD Paprad - Voľby do EP Dom kultúry Javorina 36130125  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190229 4.6.2019 Revízia elektrospotrebičov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190226 4.6.2019 Školenie na prípravu DHZM -Topolecká Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190225 4.6.2019 Školenie príprava DHZM Súš Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190224 4.6.2019 Školenie na prípravu DHZM Stará Turá Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190223 4.6.2019 Školenie na prípravu DHZM Papraď Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190208 (4102939244) 4.6.2019 Aktualizácia programu ASPI od 1.1.2019 do 31.5.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  604,00 EUR