Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 12597 9.7.2019 Nájomné za HD set-top-box UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 125652019 9.7.2019 Elektrická energia hasič. zbrojnice a garáže júl 2019 SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ST19049 9.7.2019 Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO BELLCROFT s.r.o. 36257761  31 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ST19050 9.7.2019 Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu BELLCROFT s.r.o. 36257761  82 389,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2019 9.7.2019 výkon stavebného dozora na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... Bc. Tomáš Gulač 43389431  2 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000320982 9.7.2019 Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika Distribúcia SPP, a.s. 35910739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/25 9.7.2019 Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... MS projekt, s.r.o. 48218669  322,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 116352019 9.7.2019 Poštovné Slovenská pošta,a.s., 36631124  468,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/OVS/HLZ/2019 9.7.2019 Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) JURIGA spol. s r.o. 31344194  379,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/KP/HLZ/2019 8.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/KP/HLZ/2019 8.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina 00177474/1602  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/KP/HLZ/2019 8.7.2019 DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Faktúra došlá 51190302 3.7.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 Júlia Gavačová 51088797  225,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2019 3.7.2019 Externý manažment k projektu "Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará... ADOZ s.r.o. 34132554  18 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019142 2.7.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie-dopravné značenie Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190295 2.7.2019 Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT JKC, s.r.o. 44310595  1 704,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190296 (0872019) 28.6.2019 Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Blue Angel, s. r. o. 46934375  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515882770 28.6.2019 Telefónne hovory jún 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270  557,39 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 19/MAJ/HLZ/2019 27.6.2019 Zriadenie vecného bremena Radoslav Setnický    
Detail Faktúra došlá ŽU/60196640 (3619080198) 27.6.2019 Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Elektrosped, a.s. 35765038  271,20 EUR