Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190380 19.8.2019 HDD 6TB Seagate do NAS TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  402,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190379 19.8.2019 Poštové služby júl 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  543,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 183/2019 19.8.2019 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4851/2, parc. č. 8452/2,... Ing. Eva Seifertová 913068  840,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019166 16.8.2019 Multifunkčné elektródy pre MsP. MEDIC HELPS, spol. s r.o. 50977075  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/33 16.8.2019 Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia. ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900288 16.8.2019 Denné centrum - dodávka tepla 7/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  152,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319031977 16.8.2019 Denné centrum seniorov - internet 09/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 712019 16.8.2019 Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia Caduceus s.r..o. 44440308  75,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019167 16.8.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) realizované cez www.eks.sk   743,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019168 16.8.2019 Otvorenie a likvidácia trezoru. EU mechanika, s.r.o. 36 301 884  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019164 15.8.2019 Materiál pre DHZM D. Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  1 168,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019165 15.8.2019 Biologicky rozložiteľný riad pre podujatie: Mestské oslavy SNP v osade Nárcie VAMA PLUS, s. r. o. 47448814  25,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/SOC/HLZ/2019 14.8.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 20/SOC/HLZ/2019 14.8.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51190375 14.8.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190355/8764749363 13.8.2019 Elektrina ZOS 7/19 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190353 13.8.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl 2019 Júlia Gavačová 51088797  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190351/1900285 13.8.2019 občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190360 13.8.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  428,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180350/0004289385 13.8.2019 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  37,14 EUR