Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190315 10.7.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190308 10.7.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  383,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190326 10.7.2019 Telefónne hovoryjúl 2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  178,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190327 10.7.2019 Telefonické hovory jún 2019 Slovak Telekom a.s. 35763469  34,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190328 10.7.2019 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  88,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12597 9.7.2019 Nájomné za HD set-top-box UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 125652019 9.7.2019 Elektrická energia hasič. zbrojnice a garáže júl 2019 SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ST19049 9.7.2019 Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO BELLCROFT s.r.o. 36257761  31 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ST19050 9.7.2019 Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu BELLCROFT s.r.o. 36257761  82 389,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2019 9.7.2019 výkon stavebného dozora na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... Bc. Tomáš Gulač 43389431  2 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000320982 9.7.2019 Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika Distribúcia SPP, a.s. 35910739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/25 9.7.2019 Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... MS projekt, s.r.o. 48218669  322,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 116352019 9.7.2019 Poštovné Slovenská pošta,a.s., 36631124  468,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/OVS/HLZ/2019 9.7.2019 Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) JURIGA spol. s r.o. 31344194  379,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/KP/HLZ/2019 8.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/KP/HLZ/2019 8.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina 00177474/1602  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/KP/HLZ/2019 8.7.2019 DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Faktúra došlá 51190302 3.7.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 Júlia Gavačová 51088797  225,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2019 3.7.2019 Externý manažment k projektu "Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará... ADOZ s.r.o. 34132554  18 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019142 2.7.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie-dopravné značenie Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  320,00 EUR