Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190409 9.9.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  395,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/OVS/HLZ/2019 9.9.2019 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) JURIGA spol. s r.o. 31344194  479,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/MSP/HLZ/2019 9.9.2019 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODSTRAŇOVANIA A UMIESTŇOVANIA VOZIDIEL NA URČENÉ PARKOVISKO AUTOVRAKOVISKO s.r.o. 35686375   
Detail Objednávka vyšlá 2019178 6.9.2019 Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). Fox Auto Trade 43942580  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190410 6.9.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu VIII./2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190407 6.9.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/SOC/HLZ/2019 5.9.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51190403 5.9.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2019 do 31.10.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190404 5.9.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190399 5.9.2019 Kópie za obdobie 8/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  109,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190398 5.9.2019 Nájomné za 8/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190397 5.9.2019 Tonery a náplnedo tlačiarní zn. HP, Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  479,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/VYS/HLZ/2019 5.9.2019 Zmeny a doplnky č.2 UPM Stará Turá - činnosť odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  3 528,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190405 5.9.2019 Prenájom detských atrakcii k podujatiu: Staroturiansky jarmok 2019 VodnéBubliny, s. r. o. 50904001  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019176 5.9.2019 Maľovanie 2 kancelárií a položenie plávajúcej podlahy. EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  3 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019177 5.9.2019 Nábytok do kancelárií MsÚ Tempo Kondela, s. r. o. 36 409 154  2 161,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190401 4.9.2019 Elektrická energia - hasičské zbrojnice a garáže 9/2019. SPP, a. s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 51190400 4.9.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - august 2019 Júlia Gavačová 51088797  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190388 3.9.2019 Výpočtová technika (klávesnice) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  41,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019175 3.9.2019 Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov do Dunajskej Stredy Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360,00 EUR