Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190114 (18900950) 25.3.2019 Tonery do HP LJ 200 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190113 (8150783) 25.3.2019 Internet MsÚ Stará Turá (11.3.2019-10.06.2019) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190120 (3100102609) 25.3.2019 Elektronický dochádzkový systém APIS spol. s r.o. 30222575  2 175,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 002019006 25.3.2019 vyfaktúrovanie režijných nákladov 1. kolo volieb Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019058 25.3.2019 vykurovanie volebnej miestnosti na PZ Mýtna TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019059 25.3.2019 preprava volebných komisií počas volieb prezidenta SR 30.3.2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019060 25.3.2019 preprava volebných komisií počas volieb prezidenta 30. 3. 2019 Lesotur s.r.o. 36715191  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019061 25.3.2019 vykurovanie volebnej miestnosti Dom kultúry Javorina 36130125  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019062 25.3.2019 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2019063 25.3.2019 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 135,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 22.3.2019 DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Slovenská agentúra životného prostredia    
Detail Zmluva Odberateľská 6/maj/2019 21.3.2019 Darovanie nehnuteľností - pozemky parc. č. 9042/8 a parc. č. 8853/11 Ing. Ján Brkal    
Detail Faktúra došlá 1900081 21.3.2019 preprava volebných komisií počas volieb prezidenta SR TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900082 21.3.2019 vykurovanie volebnej miestnosti na PZ TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190063 21.3.2019 preprava volebných komisií Lesotur s.r.o. 36715191  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019056 20.3.2019 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2019 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019057 20.3.2019 E-kniha Jak úspěšně řídit obec a region Grada Slovakia, s.r.o. 31346103  8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/šp/2019 20.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 3400526  520,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019055 19.3.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie ul. Hurbanova Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/šp/2019 19.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  347,20 EUR