Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20192257 8.10.2019 Dodávka záhradníckeho materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stacho, s.r.o. 36339091  304,44 EUR 
Detail Faktúra došlá OF7092932 8.10.2019 Dodávka záhradného materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá Agroteam, s.r.o. 31666663  743,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 8.10.2019 Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  508,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190475 8.10.2019 Spracovanie PPP 9/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019026 8.10.2019 Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8814/1, 11, 16, 18, 20, 22 - miestna časť... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  4 305,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190458 7.10.2019 Office TV M UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190451 7.10.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019... PreVaK, s.r.o. 359115749  619,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190452 7.10.2019 Vodné a stočné vyúčtovanie za júl až september 2019 za HZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  1,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190448 7.10.2019 Elektrická energia 10/2019 -hasičské zbrojnice a garáže. SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190459 7.10.2019 Spracovanie miezd za 8/2019 v Programe personalistika a Mzdy (Softip Profit). SOFTIP, a.s., 36785512  1 080,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019210 7.10.2019 Realizácia zemných prác na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá APPIAS spol. s.r.o. 34133500  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190460 7.10.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190469 7.10.2019 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9 177,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019211 7.10.2019 Oprava záložného zdroja, disk JKC, s.r.o. 44310595  278,40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 30/MAJ/HLZ/2019 3.10.2019 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 442/7,440/5, 440/2, 546/203 Peter Ježík    
Detail Objednávka vyšlá 2019209 3.10.2019 Nasadenie krtických updatov JKC, s.r.o. 44310595  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190449 3.10.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2019 do 30.11.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019207 2.10.2019 Oprava Dacia NM 358 CZ. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019208 2.10.2019 Oprava Roomster 1,2 NM 349 CB. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  603,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190439 2.10.2019 Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 19.9.2019 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  405,00 EUR