Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190482 9.10.2019 Práce v pamätnej knihy mesta Júlia Gavačová 51088797  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190481 9.10.2019 Autobusová doprava na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice VH-H, s. r. o. 44645635  210,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190483 9.10.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  426,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190450/2019004540 8.10.2019 Zál. platba voda 10-12/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190461/119096 8.10.2019 Strava klienti ZOS 9/19 Marián Paška PKP 46408754  1 570,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190447/8842223041 8.10.2019 elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190464/190356 8.10.2019 Občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190468 8.10.2019 Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc VH-H, s. r. o. 44645635  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190465/190353 8.10.2019 Výmena svietidla na izbe č. 8 ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  11,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190466/190345 8.10.2019 revízie prenosných spotrebičov - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019017 8.10.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby :Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na Bytový... ERGAstav s.r.o. 46935452  41 268,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019016 8.10.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na... ERGAstav s.r.o. 46935452  41 184,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190004 8.10.2019 Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019009 8.10.2019 Vypracovanie PD odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne, odstránenie opláštenia a... PROart s.r.o. 44269129  14 380,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/219 8.10.2019 výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 Bc. Tomáš Gulač 43389431  2 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019001 8.10.2019 Canisterapia na podujatí Otvorená náruč Podkylava Canisterapeutické centrum BELA 52284018  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101900470 8.10.2019 Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  274 790,68 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100093 8.10.2019 Autobusová doprava pre DCS Stará Turá a Papraď do Nitry a Topolčianok. Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  456,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2019 8.10.2019 výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 Bc. Tomáš Gulač 43389431  2 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/01 8.10.2019 Keramické dielničky na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská 1039235934  50,00 EUR