Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 18/OVS/HLZ/2019 9.7.2019 Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) JURIGA spol. s r.o. 31344194  379,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/KP/HLZ/2019 8.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/KP/HLZ/2019 8.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina 00177474/1602  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/KP/HLZ/2019 8.7.2019 DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Faktúra došlá 51190302 3.7.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 Júlia Gavačová 51088797  225,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2019 3.7.2019 Externý manažment k projektu "Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará... ADOZ s.r.o. 34132554  18 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019142 2.7.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie-dopravné značenie Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190295 2.7.2019 Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT JKC, s.r.o. 44310595  1 704,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190296 (0872019) 28.6.2019 Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Blue Angel, s. r. o. 46934375  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515882770 28.6.2019 Telefónne hovory jún 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270  557,39 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 19/MAJ/HLZ/2019 27.6.2019 Zriadenie vecného bremena Radoslav Setnický    
Detail Faktúra došlá ŽU/60196640 (3619080198) 27.6.2019 Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Elektrosped, a.s. 35765038  271,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190293 (2019240) 27.6.2019 Práce na zabezpečení podujatia - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 Technické služby m.p.o. 35602210  5 315,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190009 27.6.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac jún 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190291 26.6.2019 Palivové drevo - vecná dávka Kopanice s.r.o. 46120165  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 119063433 26.6.2019 Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 532,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190287 24.6.2019 Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2019-10.09.2019) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  31,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190289 24.6.2019 Výmena a revízia ističa na budove DHZM Topolecká BOVE s.r.o. 45404640   
Detail Faktúra došlá 201913 24.6.2019 Oprava vozidla NM732BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  594,40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 21/MAJ/2019 24.6.2019 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121