Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019212 10.10.2019 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019213 10.10.2019 Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019214 10.10.2019 Modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190485 10.10.2019 Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/VYS/DOD/2019 10.10.2019 Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  73 220,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190047 9.10.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  186 083,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2019 9.10.2019 Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy... Bc. Tomáš Gulač 43389431  2 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900361 9.10.2019 Dodávka tepla v DCS Stará Turá za 9/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  163,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319040957 9.10.2019 Internet v DCS Stará Turá za 11/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 19VF00098 9.10.2019 Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  544,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201920 9.10.2019 Služby fyzioterapeuta v rámci podujatia " Pomôžme deťom s autizmom" Bc. Matúš Papay FYZIO 46990551  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190478 9.10.2019 Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... JKC, s.r.o. 44310595  2 281,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190477 9.10.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511900470 9.10.2019 Autobusové spojenie 09/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190482 9.10.2019 Práce v pamätnej knihy mesta Júlia Gavačová 51088797  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190481 9.10.2019 Autobusová doprava na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice VH-H, s. r. o. 44645635  210,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190483 9.10.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  426,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190450/2019004540 8.10.2019 Zál. platba voda 10-12/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190461/119096 8.10.2019 Strava klienti ZOS 9/19 Marián Paška PKP 46408754  1 570,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190447/8842223041 8.10.2019 elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR