Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019243 18.10.2019 zemné práce na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova APPIAS spol. s.r.o. 34133500  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900393 18.10.2019 Spotreba vody v Dennom centre seniorov Stará Turá za 7-9/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019219 17.10.2019 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika VH-H, s. r. o. 44645635  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6621907764 17.10.2019 vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  48,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/MAJ/HLZ/2019 17.10.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž poloklinika TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  36,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/MAJ/HLZ/2019 17.10.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2378/2017 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská 31/MAJ/HLZ/2019 16.10.2019 Zriadenie vecného bremena Radovan Biesik, Eva Fajnorová    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/VYS/HLZ/2019 16.10.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  214 615,91 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019217 16.10.2019 Objednávka byliniek pre bylinkový záhon - vnútroblok Hurbanova Ekobox, s. r. o. 43956718  279,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190498 16.10.2019 Poštové služby 9/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  664,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019218 16.10.2019 Objednávka dodávky a montáže drevených prvkov pre vnútroblok Hurbanova k projektu "Nový... Preliezky Trubíni s. r. o. 46504575  2 321,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019215 15.10.2019 Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0

JKC, s.r.o. 44310595  849,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019216 15.10.2019 Objednávka aktualizovaného rozpočtu pre rekonštrukciu Husitskej veže Archpoint s. r. o. 47540711  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 229/2019 15.10.2019 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 8453/1, parc. č. 8453/3,... Ing. Eva Seifertová 913068  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190490 15.10.2019 Zavedenie GDPR (kontrolný deň) - dopravné náklady SOMI Systems, a.s. 36041432  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190491 15.10.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019028 15.10.2019 Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 3807/12 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  441,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/VYS/HLZ/2019 14.10.2019 Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby : Prestavba objektu Domu... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1910106 14.10.2019 Školenie MIS - AIS - Registratúra A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  351,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/SOC/HLZ/2019 11.10.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.