Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51180092 (8150783) 21.3.2018 Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2018-10.06.2018) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018034 20.3.2018 Kniha prevádzky dopravného prostriedku T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  125,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018035 20.3.2018 Alternatívne tonery do HP CP1515n TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  63,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 ku Kúpnej 20.3.2018 Zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD    
Detail Faktúra došlá 182018 19.3.2018 seminár Mzdová účtovníčka Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018033 19.3.2018 Vypracovanie teplotechnického posudku pavilónu "F" (telocvičňa) Základnej školy ul. Hurbanova... Loira s.r.o. 46344519  456,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/šp/2018 19.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Tenisový klub Stará Turá 3400526  189,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018031 14.3.2018 Softvér centrála pre MsP - ročná podpora Ing. Zoltán Endrész 32571682  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800076 14.3.2018 Dodávka tepla za 2/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  362,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318010766 14.3.2018 Internet za 04/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018032 14.3.2018 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2018 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180078 14.3.2018 Telekomunikačné služby 02/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469  118,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180085 14.3.2018 Spracovanie poštovného peňažného poukazu Slovenská pošta,a.s., 36631124  0,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180084 14.3.2018 Autobusové spojenie 02/2018 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  45,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180083 14.3.2018 Hovory 02/2018 BENESTRA, s.r.o. 46303502  109,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001102139 14.3.2018 Poštové služby 02/2018 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 195,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180088 (02/2018) 14.3.2018 Dotlač a výroba plakety Júlia Gavačová 51088797  7,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180009 12.3.2018 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  26,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9042018 12.3.2018 akreditovaný kurz Podvojné účtovníctvo pre mestá Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE 31826385  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180077/8203964113 12.3.2018 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR