Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Odberateľská 37/MAJ/HLZ/2019 6.11.2019 Predaj nehnuteľností nebytový priestor č. 2 - garáž pod BD 363 Peter Himler   13 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 38/MAJ/HLZ/2019 6.11.2019 Zriadenie vecného bremena na pozemku KNC 17220 a KNE 17221 Ing. Tomáš Hlísta    
Detail Zmluva Dodávateľská 26/SOC/HLZ/2019 6.11.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Objednávka vyšlá 2019228 6.11.2019 Dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  1 931,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 19084 6.11.2019 Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 sCOOLing, s.r.o. 46340840  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190052 5.11.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  111 144,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/SOC/HLZ/2019 5.11.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51190512 5.11.2019 Telefónne hovory 10/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  575,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190519 5.11.2019 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika VH-H, s. r. o. 44645635  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190011 5.11.2019 Externý manažment k projektu Revitalizácia zóna Za gátom ul. M.R.Štefánika Stará Turá ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190524 5.11.2019 Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže. SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190513 5.11.2019 Stravné lístky na mesiac november 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 676,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190525 5.11.2019 Kópie za obdobie 10/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  306,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190521 5.11.2019 Nájomné za 10/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190511 5.11.2019 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019227 5.11.2019 Ročná podpora k ochrane osobných údajov SOMI Systems, a.s. 36041432  324,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/KP/HLZ/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1 204,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/KP/HLZ/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský basketbalový klub Stará Turá 340 115 01  6 114,19 EUR 
Detail Faktúra došlá FDS5519004124 30.10.2019 Kancelárske potreby- projket CVČ "Mesto bez kriminality" OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  75,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 6201901544 30.10.2019 kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836  25,55 EUR