Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190403 5.9.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2019 do 31.10.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190404 5.9.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190399 5.9.2019 Kópie za obdobie 8/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  109,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190398 5.9.2019 Nájomné za 8/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190397 5.9.2019 Tonery a náplnedo tlačiarní zn. HP, Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  479,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/VYS/HLZ/2019 5.9.2019 Zmeny a doplnky č.2 UPM Stará Turá - činnosť odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  3 528,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190405 5.9.2019 Prenájom detských atrakcii k podujatiu: Staroturiansky jarmok 2019 VodnéBubliny, s. r. o. 50904001  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019176 5.9.2019 Maľovanie 2 kancelárií a položenie plávajúcej podlahy. EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  3 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019177 5.9.2019 Nábytok do kancelárií MsÚ Tempo Kondela, s. r. o. 36 409 154  2 161,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190401 4.9.2019 Elektrická energia - hasičské zbrojnice a garáže 9/2019. SPP, a. s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 51190400 4.9.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - august 2019 Júlia Gavačová 51088797  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190388 3.9.2019 Výpočtová technika (klávesnice) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  41,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019175 3.9.2019 Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov do Dunajskej Stredy Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190394 2.9.2019 Autobusová doprava na mestské oslavy SNP do mestskej časti Topolecká Nárcie VH-H, s. r. o. 44645635  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190391 30.8.2019 Telefónne hovory 09/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  558,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/KP/DOD/2019 29.8.2019 Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Faktúra došlá 51190389 28.8.2019 Tovar pre DHZM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2 143,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190390 28.8.2019 Tovar pre DHZM Stará Turá TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2 539,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190392 28.8.2019 Tovar pre DHZM Papraď TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2 705,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/maj/2019 28.8.2019 Zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD 363